Meer jongeren in de jeugdhulp

Uit cijfers van het CBS is gebleken dat er in 2017 meer jongeren in de jeugdhulp zitten dan in 2015. In 2015 waren dit er namelijk nog 366.000, in 2017 waren dit er 405.000 (zie website CBS).
Een deel van de toename kan te maken hebben met een registratie-effect, na invoering van de Jeugdwet in 2015, waarbij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de jeugdzorg is toegenomen. Dit zal echter niet de gehele groei kunnen verklaren.
In een artikel van Zorg+welzijn wordt geschreven hoe er volgens Tom van Yperen (NJI) een taak ligt voor sociaal werkers, om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Op deze manier hebben jongeren uiteindelijk zo min mogelijk intensieve hulp nodig.
Verschillende cursussen van Study2Go zijn erop gericht om professionals te leren hoe ze bepaalde problematiek sneller kunnen signaleren. Zo zijn de cursussen van cultuursensitief werken gericht op de vroegsignalering van lvb- en ggz-problematiek bij migrantenjeugd, is er een cursus over de vroegsignalering van autisme en zijn er cursussen over het signaleren van problemen met alchol, drugs en middelengebruik.
Bekijk hier het cursusaanbod van Study2Go.

← Ouder bericht Nieuwer bericht →