Saskia Moerbeek: Weerbaar Opvoeden

Directeur Bevordering Maatschappelijke Participatie

Mijn naam is Saskia Moerbeek. Ik heb culturele antropologie gestudeerd, met als specialisaties bestuurskunde en geschiedenis en cultuur van Noord-Afrika en het Midden Oosten.

Tijdens mijn studietijd hebben ik als vrijwilliger bij diverse Marokkaanse organisaties in Amsterdam gewerkt. Deze ervaring heeft grote invloed gehad op mijn verdere loopbaan. Sinds 1986 ben ik verbonden aan stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie, een landelijke projectorganisatie gevestigd in Amsterdam. Eerst werkte is als projectmedewerker, later zoals projectontwikkelaar en projectleider. Sinds 2009 ben ik (tevens) directeur van BMP zoals we de stichting in de wandelgangen noemen. BMP ontwikkelt vernieuwende maatschappelijke en culturele projecten waarbij de participatie van de mensen die zich met een thema verbonden voelen voorop staat. In alle projecten spelen verhalen een belangrijk rol. Het werk van de stichting wordt per project gefinancierd, dus ik houd met niet allen met projectontwikkeling maar ook met financiering bezig.  

Mijn eerste project op het gebied van opvoeden was het project Opvoeden is een gesprek, dat we ontwikkelden op verzoek van een Marokkaanse vader, die vond dat ouders met een migratieachtergrond op een andere manier over opvoeden moesten nadenken dat ze van huis uit, of via de opvoedondersteuning, meekregen. Opvoeden is een gesprek kende 5 wijkexperimenten in verschillende steden, waarin we met ouders, jongeren, en ouders én jongeren belangrijke opvoedthema’s verzamelden. Samen met hen maakten we creatieve programma’s (theater, film e.d.) om die onderwerpen in hun wijk aan de orde te stellen. In dit project is de basis gelegd voor de methode Opvoeden is een gesprek. Op verzoek van vele ouders hebben we aansluitend op Opvoeden is een gesprek het project Wijkacademies Opvoeden ontwikkeld. En wijkacademie biedt ouders de ruimte om zich voor een langere periode (3 tot 4) jaar met het onderwerp opvoeden in relatie tot hun wijk bezig te houden. Het motto van de Wijkacademies Opvoeden is; Leren van elkaar! In de Wijkacademies hebben we de methode Opvoeden is en gesprek verder door ontwikkeld.

In de ruim tien jaar dat ik me met opvoeden in de multiculturele samenleving heb beziggehouden heb ik gigantisch veel geleerd over de ervaringen en de denkbeelden van migrantenouders. En over de enorme inspanning die het van hen vraagt om hun kinderen op te voeden in een samenleving waarin ze niet automatisch kunnen terugvallen op de manier waarop ze zelf zijn gevoed en waarin ze geconfronteerd worden met allerlei stereotype beelden over zichzelf en hun kinderen.

Door op een open manier met ouders in gesprek te gaan en daarbij vooral op zoek te gaan naar de waarden die zij essentieel vinden in het leven en in de opvoeding, ontstaat er ruimte bij ouders om bepaalde vanzelfsprekende normen ter discussie te stellen en eigen creatieve manieren van opvoeden te ontwikkelen. Hoe je dat soort gesprekken kunt voeren vind ik de essentie van de cursus weerbaar opvoeden.

Saskia geeft de LOL-trianing:

← Ouder bericht Nieuwer bericht →