Thomas Wormgoor: Genderidentiteit

Thomas Wormgoor

Expert op het gebied van Genderidentiteit

De laatste jaren wordt duidelijk zichtbaar dat meer mensen in Nederland op één of andere manier uiting geven aan gevoelens van verwarring en ongemak waar het hun genderidentiteit betreft. Wat ik vooral merk is dat veel hulp-, zorg- en dienstverleners die met gendervragen te maken krijgen zelf met vragen geconfronteerd worden over hun rol en over (goede) zorg voor deze groep cliënten. Sinds 2005 werk ik op het terrein van de transgenderzorg. Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog en jurist. De laatste jaren word ik steeds vaker gevraagd om deskundigheidsbevordering op dit gebied te geven. Naast mijn gevarieerde werkervaring in de transgenderzorg (Humanitas, Transvisie Zorg, gespecialiseerd jeugd-GGZ team) breng ik mijn eigen ervaring met gendertransitie mee.  Ik ben er in mijn trainingen op uit om een basis te leggen van kennis en begrip, die onzekerheid en ongemak bij het omgaan met gendervragen wegneemt.

Thomas geeft de volgende training:

← Ouder bericht Nieuwer bericht →