Kristel Logghe

 

Social entrepreneur & innovation manager in health and social care

Ik ben Kristel Logghe en zet mij al 20 jaar in om cultuursensitief werken en interculturalisatie van de zorg te bevorderen. Toen ik begon aan mijn opleiding Gezondheidswetenschappen in Maastricht was mijn doel om de zorg in ontwikkelingslanden te verbeteren. Tijdens mijn eerste baan aan de Universiteit Maastricht deed ik onderzoek naar lokaal gezondheidsbeleid voor vluchtelingen en asielzoekers. Al snel kwam ik erachter dat er ook in Nederland nog een wereld valt te winnen om de zorg toegankelijk te maken voor mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Na banen als onderzoeker, projectleider van een groot Actieplan Interculturalisatie bij GGZ Nederland en als Universitair Docent Gezondheidszorg en Cultuur aan de VU heb ik in 2006 mijn eigen sociale onderneming opgezet: Multivation, voor innovaties in de samenleving. Naast het opzetten, ondersteunen en begeleiden van sociaal ondernemingen (mijn tweede passie) ben ik nog steeds gegrepen door het cultuursensitief werken. De ontmoeting tussen mensen die uit verschillende werelden komen, met hun eigen verklaringsmodellen voor o.a. ziekte en gezondheid, vraagt om veel inlevingsvermogen van beide kanten. Een zeer boeiend proces dat nooit gaat vervelen. Sinds 2015 werk ik samen met Learning Connected, als landelijke projectleider van een groot samenwerkingsproject ‘LOL in cultuursensitief werken’. In twee jaar tijd hebben we 9 LOL-trainers opgeleid en 250 professionals uit 46 gemeenten getraind in cultuursensitief werken en vroegsignalering van ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd via de LOL-methode.

En we zijn verder gegaan: met een nieuw ZonMw-project, waarin we ook LOL-trainingen voor jongeren met een migratieachtergrond en ggz- of lvb-problematiek en voor hun ouders gaan ontwikkelen. En met Study2Go, waarin we de trainingen op het gebied van cultuursensitief werken en risicojeugd nog breder kunnen verspreiden. Het Live Online Leren is een efficiënte vorm van leren met veel interactie met medecursisten en expert trainers. Met de deskundige begeleiding vanuit Learning Connected en ons enthousiaste trainersteam wordt de training ook lol! Ik ben fan van het eerste uur van de LOL-methode en wil graag alle professionals in Nederland de kans bieden om via LOL cultuursensitiviteit te brengen in de zorg en het onderwijs.

 Bekijk Kristel op LinkedIn.

Kristel heeft meegewerkt aan het opzetten van de LOL-trainingen over 'Cultuursensitief werken'.

Nieuwer bericht →