Cor Hoffer

Cultureel antropoloog en socioloog, onderzoeker & trainer cultuursensitief werken.

 

Ik ben Cor Hoffer en houd mij al vanaf 1990 bezig met cultuursensitief werken in de gezondheidszorg en het welzijnswerk. Voor de universiteiten van Leiden en Nijmegen deed ik in de jaren ’90 onderzoek naar de besnijdenis van islamitische jongens én naar joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen over orgaandonatie. Daarna deed ik promotieonderzoek naar volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland. Na voltooiing van mijn proefschrift en mijn promotie aan de Universiteit Leiden in 2000 heb ik bij het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar de gezondheidssituatie van migrantenouderen.

Daarna heb ik tot en met 2014 bij de GGZ-organisatie de Parnassia Groep gewerkt. Daar heb ik voortgezet antropologisch onderzoek gedaan naar religieuze geneeswijzen onder islamitische, hindoestaanse en Afro-Surinaamse Nederlanders en de betekenis daarvan voor de GGZ. Deze onderzoeken leerden mij hoe belangrijk cultuur en levensbeschouwing zijn voor de manier waarop cliënten ziekten beleven en hulp zoeken. Voor zorgprofessionals betekent dit dat zij in hun contacten met cliënten hier actief naar vragen en er ook serieus op ingaan. Daarom heb ik bij de Parnassia Groep trainingen cultuursensitief werken voor GGZ-professionals ontwikkeld en verzorgd. Een belangrijk onderdeel daarvan was het leren werken met het Culturele Interview. Dit is een praktisch middel om in gesprek te komen met cliënten die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zorgverleners.

Bovendien hebben collega’s van Trivium Lindenhof (jeugd- & opvoedhulp) en ik samengewerkt bij het ontwikkelen van het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening. Dit CVJ is een variant van het Culturele Interview, maar dan toegespitst op de situatie van migrantenjongeren en hun ouders. Ook het leren werken met het CVJ maakt inmiddels deel uit van trainingen die ik verzorg.

Sinds 2015 heb ik een eigen trainings- en adviesbureau (zie: www.corhoffer.nl). Ik verzorg trainingen voor uiteenlopende beroepsgroepen in de gezondheidszorg, jeugdzorg en het welzijnswerk: onder meer (aankomende) huisartsen (EMC Rotterdam), GGZ-professionals (o.m. RINO Amsterdam en de Parnassia Groep), bedrijfsartsen in opleiding (SGBO Nijmegen), wijkverpleegkundigen, jeugdzorgprofessionals, politiemedewerkers, verpleegkundigen in penitentiaire inrichtingen, tandartsen en mondhygiënisten.

Het leuke van mijn werk is dat ik door ontmoetingen met medeburgers van uiteenlopende achtergronden iedere dag weer bij leer. Ook is het ontzettend boeiend en leerzaam om te zien hoezeer verschillende generaties steeds weer anders omgaan met cultuur en levensbeschouwing. Hieruit is ook mijn interesse ontstaan voor de manier waarop migrantenjongeren hun identiteit vorm en inhoud geven.

In de loop der jaren heb ik diverse artikelen en boeken mogen schrijven. Een daarvan is: ‘Vertelt u mij eens iets meer… Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk.’ (SWP, 2016). Zie voor verdere informatie mijn website.

 Bekijk Cor op LinkedIn.

Cor geeft de themasessies: 

← Ouder bericht Nieuwer bericht →