Over de scan

Nu de wereld steeds meer met elkaar verbonden raakt, zijn diversiteit en inclusie cruciaal geworden voor het succes van elke organisatie. Een diversiteits- en inclusiescan is een krachtig instrument om vast te stellen op welke gebieden een organisatie zich kan verbeteren op het gebied van diversiteit en inclusie en welke scholings-, kennis- en ontwikkelbehoeften is er onder de medewerkers.

De organisatiescan diversiteit & inclusie van Study2Go is een beoordeling van de huidige praktijk en het beleid van een organisatie met betrekking tot diversiteit en inclusie. De scan omvat een grondige analyse van de demografische gegevens, het beleid, de praktijk en de cultuur van de organisatie.

Voor wie?

Deze scan is bedoelt voor bedrijven en instellingen die serieus werk willen maken van het thema Diversiteit & Inclusie en op zoek zijn naar een maatwerkadvies met concrete handvatten hoe dit vorm te geven.

Opbouw van de scan

Het begin van een diversiteitsscan is een spannend moment voor organisaties. Het is een kans om een diepe duik te nemen in de huidige staat van de organisatie en gebieden te identificeren waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. De aftrap bestaat daarom uit het bijeenbrengen van de belangrijkste belanghebbenden en leidinggevenden om de doelstellingen van de scan te bespreken.

De organisatiescan zelf omvat het verzamelen van gegevens over de huidige status van de organisatie op het gebied van diversiteit en inclusie. Dit omvat het analyseren van demografische gegevens zoals geslacht, ras, etniciteit, leeftijd en andere factoren. De scan kijkt ook naar beleid en praktijken met betrekking tot diversiteit en inclusie, zoals communicatie, bedrijfscultuur, wervings- en aannamepraktijken, opleidings- en ontwikkelingsprogramma's, en strategieën om werknemers te behouden. Onder de werknemers wordt een vragenlijst uitgezet en er worden diepte-interviews gehouden om de beleving van het personeel en hun ervaringen met dit thema binnen de organisatie vast te stellen. Zo worden medewerkers actief betrokken, wat zorgt voor (meer) draagvlak.

De inzet van de diversiteits- en inclusiescan heeft als uiteindelijke doel het creëren van een organisatie die gastvrij en inclusief is voor mensen van alle achtergronden. Dit betekent dat niet alleen het beleid en procedures onder de loep worden genomen, maar ook dat er een cultuur moet worden gecreëerd waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Deze scan leidt tot een maatwerkadvies, en-plan waarmee een eerste aanzet wordt gedaan om deze doelstelling te realiseren. Welke kansrijke activiteiten zijn er voor de organisatie op het gebied van beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie en welke scholingsbehoefte is er onder het personeel? Dit kunnen strategie- en intervisie-sessies zijn, of inhoudelijke themasessies zoals inclusieve werving en selectie, cultuursensitief werken, omgaan met psychische kwetsbaarheid, de participatiewet & SROI of het creëren van draagvlak.

De voordelen van een diverse en inclusieve werkplek zijn aanzienlijk, zoals meer creativiteit, betere probleemoplossing en grotere tevredenheid van de werknemers. Door diversiteit en inclusie te omarmen, kunnen organisaties een betere toekomst voor iedereen creëren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om ook binnen uw organisatie van diversiteit en inclusie een succes te maken? Neem dan contact met ons op!

 

Tamara de Graaf

 

Interesse?

Deze scan wordt op maat gemaakt voor jouw organisatie.

We helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar, via de mail of de chat rechtsonder in het scherm.

📞 +31 (0)20 244 15 62
📨 contact@study2go.nl

 

Over de scan

Nu de wereld steeds meer met elkaar verbonden raakt, zijn diversiteit en inclusie cruciaal geworden voor het succes van elke organisatie. Een diversiteits- en inclusiescan is een krachtig instrument om vast te stellen op welke gebieden een organisatie zich kan verbeteren op het gebied van diversiteit en inclusie en welke scholings-, kennis- en ontwikkelbehoeften is er onder de medewerkers.

De organisatiescan diversiteit & inclusie van Study2Go is een beoordeling van de huidige praktijk en het beleid van een organisatie met betrekking tot diversiteit en inclusie. De scan omvat een grondige analyse van de demografische gegevens, het beleid, de praktijk en de cultuur van de organisatie.

Voor wie?

Deze scan is bedoelt voor bedrijven en instellingen die serieus werk willen maken van het thema Diversiteit & Inclusie en op zoek zijn naar een maatwerkadvies met concrete handvatten hoe dit vorm te geven.

Opbouw van de scan

Het begin van een diversiteitsscan is een spannend moment voor organisaties. Het is een kans om een diepe duik te nemen in de huidige staat van de organisatie en gebieden te identificeren waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. De aftrap bestaat daarom uit het bijeenbrengen van de belangrijkste belanghebbenden en leidinggevenden om de doelstellingen van de scan te bespreken.

De organisatiescan zelf omvat het verzamelen van gegevens over de huidige status van de organisatie op het gebied van diversiteit en inclusie. Dit omvat het analyseren van demografische gegevens zoals geslacht, ras, etniciteit, leeftijd en andere factoren. De scan kijkt ook naar beleid en praktijken met betrekking tot diversiteit en inclusie, zoals communicatie, bedrijfscultuur, wervings- en aannamepraktijken, opleidings- en ontwikkelingsprogramma's, en strategieën om werknemers te behouden. Onder de werknemers wordt een vragenlijst uitgezet en er worden diepte-interviews gehouden om de beleving van het personeel en hun ervaringen met dit thema binnen de organisatie vast te stellen. Zo worden medewerkers actief betrokken, wat zorgt voor (meer) draagvlak.

De inzet van de diversiteits- en inclusiescan heeft als uiteindelijke doel het creëren van een organisatie die gastvrij en inclusief is voor mensen van alle achtergronden. Dit betekent dat niet alleen het beleid en procedures onder de loep worden genomen, maar ook dat er een cultuur moet worden gecreëerd waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Deze scan leidt tot een maatwerkadvies, en-plan waarmee een eerste aanzet wordt gedaan om deze doelstelling te realiseren. Welke kansrijke activiteiten zijn er voor de organisatie op het gebied van beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie en welke scholingsbehoefte is er onder het personeel? Dit kunnen strategie- en intervisie-sessies zijn, of inhoudelijke themasessies zoals inclusieve werving en selectie, cultuursensitief werken, omgaan met psychische kwetsbaarheid, de participatiewet & SROI of het creëren van draagvlak.

De voordelen van een diverse en inclusieve werkplek zijn aanzienlijk, zoals meer creativiteit, betere probleemoplossing en grotere tevredenheid van de werknemers. Door diversiteit en inclusie te omarmen, kunnen organisaties een betere toekomst voor iedereen creëren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om ook binnen uw organisatie van diversiteit en inclusie een succes te maken? Neem dan contact met ons op!

Tamara de Graaf

interactief

100% MAATWERK

Uw organisatie wordt als geheel bekeken waarbij D&I als integraal veranderproces wordt beschouwd.

live online sessies

BETROKKENHEID

Proces waarbij vanaf het begin af de sleutelfiguren een actieve rol spelen zijn en alle medewerkers betrokken worden voor draagvlak.

geaccrediteerd

CONCREET ADVIES

Maatwerk advies waar direct praktisch mee aan de slag gegaan kan worden.

Meer informatie of aanmelden voor de scan?

Laat dan je gegevens in onderstaand contactformulier achter.
Je kunt ons natuurlijk ook altijd bellen op 020 244 15 62 of een mail sturen naar contact@study2go.nl.

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Wat vinden deelnemers?