Sonay Mizrak: Cultuursensitief werken

Mijn naam is Sonay Mizrak, geboren in 1975 in Rotterdam. Ik heb twaalf jaar voor MEE Rotterdam Rijnmond gewerkt. Naast de functie van schoolmaatschappelijk werker op Accent Praktijkonderwijs Centrum, heb ik verschillende taken mogen uitvoeren. 

Als consulent heb ik gezinnen begeleid met verschillende hulpvragen en heb ik aan jongeren met LVB-problematiek trainingen gegeven op het gebied van weerbaarheid en sociale vaardigheden. In mijn laatste jaren bij MEE Rotterdam heb ik me gericht op de professionals. Zo heb ik vele professionals getraind in het “herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking”. Dit was een uitdagende manier om de kwetsbare doelgroep van MEE Rotterdam onder de aandacht te brengen aan de professionals binnen de verschillende werkgebieden.

Sinds 2009 ben ik als ZZP’er actief als trainer voor Mizrak Training & Voorlichting. Zo ben ik in 2016 aan de slag gegaan als LOL-trainer Cultuursensitief werken en vroegsignalering lvb- en ggz problematiek bij migrantenjeugd. Momenteel ben ik naast ZZP’er, LOL-trainer ook zorgcoördinator op Accent Praktijkonderwijs Centrum in Rotterdam.

Cultuursensitief werken leert je op een andere manier naar jezelf en de ander te kijken. Door jezelf beter te analyseren, te onderzoeken welke diepe waarden en normen je meeneemt in het werk dat je doet, leer je de ander beter te begrijpen.

Naast mijn werk met de LVB-doelgroep met verschillende achtergronden, ben ik zelf opgegroeid in Nederland en heb zelf een migratie-achtergrond. Dit heb ik als een enorme kracht en verrijking ervaren.

 Bekijk Sonay op LinkedIn.

Sonay geeft de volgende LOL-trainingen:

← Ouder bericht