Marijke

 

Criminoloog

Mijn naam is Marijke (30) en ik woon al geruime tijd in Amsterdam. Ik ben afgestudeerd criminoloog, ook heb ik een studie Social Work afgerond. Sinds 2015 ben ik als docent verbonden aan de hogeschool Leiden en geef ik les aan studenten Toegepaste Psychologie. Ook begeleid ik studenten individueel in stages en afstudeeronderzoeken. Binnen de opleiding ben ik ernaast betrokken bij het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit en draag ik bij aan lopend onderzoek dat zich richt op straatcultuur, straatidentiteit en de aanpak en begeleiding van jongeren in de criminaliteit.

Naast deze baan, werk ik nog bij Exodus, een resocialisatieprogramma voor ex-gedetineerden. Voor mij is het een waardevolle combinatie, omdat ik zo als criminoloog met de praktijk in aanraking kom en ook nog onderzoek kan verrichten. Cultuursensitief werken is een onmisbare kwaliteit voor een professional werkzaam met mensen. Onze samenleving kenmerkt zich door diversiteit en ik draag graag bij aan het ontwikkelen van kwaliteiten die de ontmoeting met al die verschillende mensen kan versterken. Binnen Study2Go verzorg ik de training ‘Straatcultuur offline en online’ en train ik professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met straatcultuur en jongeren die zich daartoe verhouden. Het is belangrijk om bewust te worden van de communicatie met deze soms lastige doelgroep, die zich zowel op straat als online profileert. Mijn stijl is gericht op het bespreken van de problematiek uit de praktijk en het aanreiken van handvatten die bijdragen aan de omgang en benadering van deze jongeren. Door mijn expertise ben ik deskundig op dit gebied, maar ik wil tegelijkertijd juist ook naast de deelnemers staan, om zo samen tot inzichten te komen. Ik hoop dat een deelnemer van mij kan leren, maar ik vind het ook een verrijking om weer van de deelnemers zelf te leren.

 Bekijk Marijke op LinkedIn.

← Ouder bericht