Nederlandse cultuur?

Bij het woord 'Cultuur' wordt er vaak gedacht aan mensen met een migratieachtergrond. Vaak wordt er niet bij stil gestaan dat er bij Nederlanders ook veel verschillende culturen voorkomen. En daarnaast, dat jouw eigen culturele achtergrond ook een grote invloed heeft op jouw handelen als professional.

Hoe je hier precies mee omgaat is lastig, maar zeker niet onmogelijk om te leren. In onze Live Online training 'Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd' word je hier bewust in gemaakt en leer je omgaan met de culturele verschillen.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

Wil je een jaar lang begeleiding krijgen in het cultuursensitief werken? Klik hier voor een unieke actie.

← Ouder bericht Nieuwer bericht →