Meningen over vluchtelingen in cijfers

Hoe kijken we in Nederland aan tegen asielzoekers? Wat zijn nu de échte ‘cijfers?

Recent onderzoek van het CBS leidt tot de volgende conclusies:

Van de Nederlandse bevolking vindt 77 procent dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht. Mensen verschillen echter van mening over de gevolgen van de komst van vluchtelingen voor de Nederlandse cultuur, normen en waarden, en veiligheid. Ook de meningen ten aanzien van een asielzoekerscentrum in de buurt lopen uiteen. Over het algemeen staan mannen, laagopgeleiden, mensen met een Nederlandse achtergrond en inwoners van minder verstedelijkte gemeenten minder positief tegenover vluchtelingen dan vrouwen, hoogopgeleiden, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en inwoners van meer verstedelijkte gemeenten. Verder gaat contact met vluchtelingen samen met een open, tolerante houding ten aanzien van deze groep. Minder draagvlak is er voor economische migranten, vooral wanneer deze uit landen van buiten de Europese Unie komen.

Bron: Opvattingen over vluchtelingen, Rianne Kloosterman, Statistische Trends CBS, maart 2018.

Een uitgebreid verslag van het onderzoek is te downloaden via de website van het CBS.

← Ouder bericht Nieuwer bericht →