Cultuursensitief werken kun je leren!

In Nederland krijgen we steeds meer te maken met mensen met een migratieachtergrond en met ed invloed van verschillende culturen. In sommige gevallen kan dit er toe leiden dat in de aansluiting met de hulpverleding er problemen ontstaan.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij migrantenjongeren die (psychische) problemen ervaren. Zij vinden moeizaam aansluiting bij de psychische zorg die er in Nederland wordt geboden. De kleine groep jongeren die binnen deze doelgroep vallen hebben vaak echter te maken met ernstige problematiek. Om deze jongeren beter te kunnen helpen zijn effectieve signalering en passende hulp nodig om verdere gedragsproblemen te kunnen voorkomen. Het lastige is alleen; hoe zorg je er voor dat je deze hulp wél toegankelijk maakt voor hen?

Hoe je hier het beste mee om kunt gaan kun je leren tijdens de live online cursus ‘Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd’. Tijdens deze cursus van Study2Go leer je live online op een interactieve manier te reflecteren op je eigen referentiekader en dat van de ander, intercultureel te communiceren en pas je praktische instrumenten toe, zoals het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening. Je hebt live contact met experts en medecursisten die jou kunnen helpen bij het intercultureel communiceren, gesprekstechnieken, het vroegsignaleren van problematiek en het bespreken van complexe casussen. Interesse? Schrijf je hier in voor de cursus!

Nieuwer bericht →