LIVE ONLINE LEREN (LOL)

We leven in een tijd waarin de traditionele manier van werken en leren onderhevig is aan continue veranderingen. We willen een leven lang leren en ons ontwikkelen, op de momenten dat het ons uitkomt en op elke locatie waar we ons bevinden. We willen efficiënter leren, het liefst voor minder geld, maar wel met veel rendement. Daartegenover staat dat er steeds minder middelen en tijd beschikbaar zijn om dit mogelijk te maken. Live online leren biedt hier uitkomst...

DE VOORDELEN VAN LIVE ONLINE LEREN

100% INTERACTIEF

Volg les met een trainer en medecursisten
in het live online klaslokaal

KENNIS DELEN

Tijdens de live online sessies deel je ervaringen met andere professionals

EFFICIËNT & FLEXIBEL

Alle sessies vinden live en online plaats en de leeromgeving is 24/7 beschikbaar

LEREN DOOR INTERACTIE

Bij de bekende wijze van online leren, e-learning, ontbreekt het veelal aan interactie. Interactie is echter een essentieel onderdeel van het leerproces. Zo wordt kennis vergroot en naar toepassingsniveau gebracht.

De LOL-methode gaat daarom uit van het sociale leren. Denkprocessen en kennis worden aangeleerd, uitgebreid, aangepast en gedeeld door interactie met medecursisten en experts. De faciliteiten binnen het live online opleidingsplatform dragen bij aan een interactieve leeromgeving die zorgt voor een hoger leerrendement.

Meer lezen over LOL? Bekijk dan ook onze blog!

EXPERTS ALS GECERTIFICEERD TRAINER
HOOGWAARDIGE KENNIS

Cursisten krijgen les van trainers die experts
zijn in hun vakgebied

DIDACTISCH VERANTWOORD

Experts leiden we op om op didactisch verantwoorde wijze les te geven

GECERTIFICEERDE OPLEIDING

Volgens de NEN-EN ISO 17024:2012 norm
voor Persoonscertificatie

GECERTIFICEERD OPLEIDINGSAANBOD LOL

LOL kan bij het geven van training worden toegepast, maar heeft ook vele andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan live online presenteren, vergaderen, coachen of zelfs behandelen. Elk van deze toepassingen vraagt echter weer om andere vaardigheden. Ook zijn er mensen nodig die live online sessies kunnen ontwerpen en de omgeving en deelnemers kunnen beheren. Learning Connected biedt deze opleidingen, aan.

Benieuwd naar de gecertificeerde LOL-opleidingen? Klik hieronder om het aanbod te bekijken!