Interessegebied
Cultuur & Psyche

Gegeven door
Léon Beckx

Certificaat       Geaccrediteerd

Sold out

Prijs excl. 21% BTW

 • Inschrijven
 • Vragen?
Written by an anonymous user on

Customer Reviews
based on reviews
Write a Review
Write a Review
This is a required field
This is a required field
This is a required field
This is a required field
This is a required field
Cancel
Submit Review
There are no customer reviews yet.
Thank you for submitting your review. Once it is approved, your review will show up in the list of reviews.
Submitting your review failed. Please try again.

Neem direct contact met ons op! Gebruik de chatfunctie rechts onderin of bel of mail naar:

📞 +31 (0)20 244 15 62
📨 contact@study2go.nl 

Kun je niet op de aangeboden data? Laat ons weten in de chat wanneer het jou wel uitkomt!

100% INTERACTIEF

Volg les met een trainer en medecursisten
in het interactieve online klaslokaal

LIVE ONLINE SESSIES

Deze cursus bestaat uit 3 live online sessies van 1,5 uur

GEACCREDITEERD

Geaccrediteerd voor ABFE, NVVP, Bureau Cluster 1, VVGN, SKJeugd, RSV, V&VN, NIP, Registerplein en NVP

OVER DE ONLINE CURSUS

In deze training staat het cultuursensitief werken in contact met collega’s centraal.

Het doel van deze training is het bevorderen van een inclusief werkklimaat.

De deelnemers worden middels uitdagende werkvormen en praktijkopdrachten bewuster gemaakt van de eigen culturele achtergrond en hoe dit het eigen opvattingen en gedrag op de werkvloer direct of indirect beïnvloedt. Ook wordt de deelnemer zich bewust dat de eigen vanzelfsprekendheden niet altijd opgaan voor anderen.

Er wordt veel aandacht besteed aan het thema insider versus outsider en hoe dit in de eigen werksituatie tot uiting komt. De deelnemer krijgt handvatten aangereikt om beter met collega's in contact te komen en belangrijke thema’s bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt hij uitgedaagd middels concrete praktijkopdrachten bij te dragen aan een inclusiever werkklimaat.

INHOUD CURSUS

AANLEIDING

De werkvloer is een weerspiegeling van de maatschappij en deze wordt steeds diverser. Diversiteit is een gegeven waar iedere medewerker dagelijks mee te maken heeft in contact met collega’s, klanten en de omgeving. En dit is goed nieuws want diversiteit helpt organisaties vernieuwen en sneller in te spelen op wat er in de wereld gebeurd. Verschillende achtergronden zorgen voor nieuwe perspectieven en inzichten en kunnen zo leiden tot betere oplossingen en resultaten.

Toch leidt een gevarieerde samenstelling van personeel niet automatisch tot een prettiger werkklimaat of betere resultaten. Medewerkers vinden het vaak lastig om de perspectieven en zienswijze van collega’s die afwijken van hun eigen, te erkennen of zelfs te herkennen.

Wat nodig is, is een inclusieve werkomgeving. “In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten”.

ACCREDITATIE

Deze cursus is geaccrediteerd bij ABFE, NVVP (11 punten), Bureau Cluster 1 (11 punten), VVGN (11 punten), SKJeugd (9 punten), RSV (6 punten), NIP (9 punten), Registerplein (11 punten), V&VN (11 punten) en NVP (11 punten). Je ontvangt een certificaat wanneer je de cursus succesvol hebt afgerond.

OPZET

In totaal vinden er 3 Live Online sessies plaats van elk 1,5 uur op vaststaande data en tijdstippen.

Iedere sessie staat 1 thema centraal

 1. Wat is diversiteit en wat is een inclusief werkklimaat?
 2. Hoe inclusief is jouw werkomgeving?
 3. Wat kun jij doen om de inclusiviteit te verbeteren?

Je volgt de online sessies in een groep van 6 tot 10 medecursisten en een vaste trainer. Van jou als cursist verwachten we een actieve deelname tijdens de sessies en stimuleren we inbreng van eigen casuïstiek.

Zelfstudie

Ter voorbereiding op de Live Online sessies wordt er enige zelfstudie van je verwacht. Reken hierbij op ongeveer 2-3 uur per Live Online sessie.

TRAINER(S)

Deze online cursus wordt gegeven door expert(s) op het gebied van Cultuursensitief werken Léon Beckx.

PRAKTISCH

Wat heb je nodig?
De live online sessies worden gegeven in het live online (LOL) klaslokaal (een virtueel klaslokaal) waaraan je deelneemt met zowel beeld als met geluid. Hiervoor moet je beschikken over een stabiele internetverbinding op bij voorkeur een laptop. Een laptop heeft vaak een ingebouwde webcam en geluidskaart. Wanneer je wilt deelnemen met een desktop, ga dan na of hier een geluidskaart in zit en zorg voor een goede headset met microfoon. Via tablet of smartphone kun je ook deelnemen, maar voor de beste beleving volg je de sessie op het grote scherm van een laptop of desktop.

Na de inschrijving
Nadat je de cursus hebt aangeschaft ontvang je een bevestigingsmail en een mail met de inloginstructies voor de live online (LOL) leeromgeving. In de leeromgeving is al het lesmateriaal beschikbaar waar je per direct onbeperkt toegang tot hebt. Tevens vragen we je om je in te schrijven voor een testsessie met één van onze trainers, waarin je wordt voorbereid op de eerste echte live online sessie. Tijdens deze testsessie zorgen we ervoor dat alle techniek goed werkt en dat je bekend bent met het live online klaslokaal zodat je zorgeloos aan de eerste les kunt deelnemen. Deze cursus gaat van start wanneer minimaal 5 cursisten zich hebben ingeschreven. Indien de cursus niet kan starten i.v.m. te weinig aanmeldingen zullen we je hierover z.s.m. per mail informeren en zullen we het aankoopbedrag binnen 30 dagen na annulering terugstorten.

VRAGEN?

Neem direct contact met ons op! Gebruik de chatfunctie rechts onderin of bel of mail naar:

📞 +31 (0)20 244 15 62
📨 contact@study2go.nl

HOE WERKT LIVE | ONLINE | LEREN (LOL)?

Deze online cursus wordt gegeven in het live online (LOL) klaslokaal. Net als in een gewoon klaslokaal zijn hier ook een docent en medecursisten aanwezig. Je kunt elkaar via de computer, tablet of smartphone horen en zien.

Je kunt de cursus dus op iedere locatie met internetverbinding volgen: comfortabel vanuit huis, onderweg of op het werk. Daarnaast kun je de lessen opnemen en terugkijken wanneer jij wilt.

In de live online leeromgeving (LOL) bereid je de live online sessies voor. De vele mogelijkheden van de leeromgeving zorgen voor een unieke ervaring waarin leer je online én interactief van elkaar leert.

How to become a tic therapist?

Behavioural therapy for tics and Gilles de la Tourette syndrome

Expert Cara Verdellen

Klinisch psycholoog/ manager zorg at PsyQ


 • OVER DE CURSUS
 • INHOUD CURSUS
 • HOE WERKT STUDY2GO?
 • OVER DE TRAINER

About the Course

Tic disorders like Gilles de la Tourette syndrome (TS) are common, neurobiological develomental disorders, characterized by multiple motor and vocal tics. International guidelines recommend behaviour therapy such as habit reversal training (HRT) and exposure and response prevention (ERP) as first line interventions for tics. However, few therapists are trained in these methods and many patients do not have access to this care. The aim of this course is to increase the number of trained tic therapists, so more patients can benefit from these evidence based treatments.

In this course, participants first learn basic information about tics and TS, clinical treatment guidelines and a behavoural model for tics. Also, they are trained in measuring tic severity. Then the elements of the treatment protocol "Tics" for children, developed by Verdellen, van de Griendt, Kriens and Van Oostrum (2011), will be discussed and the basic principles and techniques of HRT and ERP will be taught. These techniques are applicable for adults as well. Finally, participants learn some additional psychological interventions and the use of ehealth in treating tics as well.

For Whom?

This course is meant for psychologists and behavioural therapists who want to develop skills in the (cognitive) behavioural therapy of tics and Gilles de la Tourette syndrome.

 

 

 

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

Setup Course
The meetings take place in the live online classroom and last 1.5 hours each. Various dates and times have been scheduled. You follow the live online session in a group of 5 to 10 participants and a permanent trainer per course / session. We expect you to be an active participant during the sessions. Select the date of preference and sign up!

Session 1&2
-Delving deeper into the background of tics and Gilles de la Tourette.
- Learning how to meassure the amount of tics.
- Using the Yale Global Tic Severity (YGTS).

Session 3
Learning about treatment procedures.
- Habbit reversale. In this treatment the main focus is on raising the awerness for tics. And treatment by counter-movements.

Session 4
Learning about treatment procedures.
- Exposure and response prevention. This treament is based on halting the tics. Which makes it possible to get used to the negative sensations that predate a tic.
- You will also learn how to optimalise the sensations of the exposure. So someone can get used to the urge expressing the tic.

Session 5
Learning about complentary interventions
- Function Based Interventions. Are there reinforercers that maintain the tic?
- Which ehealth methods are there to help with the treatment of tics?

 

 

 

 

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

How Does Study2Go Work?


What do you need?
The live online sessions find place in the live online (LOL) classroom (a virtual classroom) where you participate through both camera and audio. To be able to participate, you need a stable internet connection and preferably laptop. Because a laptop often has a built-in webcam and a sound card. If you would like to participate with a desktop, check whether a sound card is included and make sure to have a good headset with microphone. It's also possible to participate with a tablet or smartphone, but for the best experience we advise laptop.

After registration
After you have purchased the course, you will receive a confirmation email and an email with the login instructions for the live online (LOL) learning environment. You will receive unlimited access to the learning environment immediately. Here you can find all the self-study and other interesting learning materials. We also ask you to register for a test session, in which you will be prepared for the first real live online session. During this test session, we make sure that your device of preference functions as it should, and the test session also gives you the opportunity to familiarize yourself with the live online classroom. This way we make sure that you can participate in the first session without worries.

This course starts when at least 5 students have registered. If the course can't start due to too few registrations, we will inform you by mail as soon as possible and we will refund the purchase price within 30 days after cancellation.

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

About the Trainer
In 2007 is ze gepromoveerd op onderzoek naar ‘Exposure en responspreventie voor tics bij het Tourette syndroom’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft bijgedragen aan Europese richtlijnen voor de behandeling van het Tourette syndroom en andere ticstoornissen en is auteur van behandelprotocollen voor tics bij volwassenen en kinderen. Een ander aandachtsgebied dat haar speciale interesse heeft zijn obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, waaronder trichotillomanie.

Een goede samenwerking met de ketenpartners in de regio acht Cara cruciaal voor een optimale zorgverlening. De patiënt staat daarbij centraal. Deze behoort de best beschikbare behandeling te krijgen. Dit betekent dat er gehandeld wordt volgens richtlijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie (evidence based behandelen). Cara acht het van groot belang om bruggen te slaan tussen de wetenschap en de klinische praktijk. Nieuwe inzichten vinden vaak moeizaam hun weg naar de praktijk. Het is haar missie om nieuwe ontwikkelingen snel en goed naar de praktijk te vertalen en binnen PsyQ Nijmegen toe te passen.

Bekijk Cara haar Linkedin profiel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price course: €300,00. Price excl. 21% taxes

How to become a tic therapist?

Behavioural therapy for tics and Gilles de la Tourette syndrome

Expert Cara Verdellen

Klinisch psycholoog/ manager zorg at PsyQ


 • OVER DE CURSUS
 • INHOUD CURSUS
 • HOE WERKT STUDY2GO?
 • OVER DE TRAINER

About the Course

Tic disorders like Gilles de la Tourette syndrome (TS) are common, neurobiological develomental disorders, characterized by multiple motor and vocal tics. International guidelines recommend behaviour therapy such as habit reversal training (HRT) and exposure and response prevention (ERP) as first line interventions for tics. However, few therapists are trained in these methods and many patients do not have access to this care. The aim of this course is to increase the number of trained tic therapists, so more patients can benefit from these evidence based treatments.

In this course, participants first learn basic information about tics and TS, clinical treatment guidelines and a behavoural model for tics. Also, they are trained in measuring tic severity. Then the elements of the treatment protocol "Tics" for children, developed by Verdellen, van de Griendt, Kriens and Van Oostrum (2011), will be discussed and the basic principles and techniques of HRT and ERP will be taught. These techniques are applicable for adults as well. Finally, participants learn some additional psychological interventions and the use of ehealth in treating tics as well.

For Whom?

This course is meant for psychologists and behavioural therapists who want to develop skills in the (cognitive) behavioural therapy of tics and Gilles de la Tourette syndrome.

 

 

 

 

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

Setup Course
The meetings take place in the live online classroom and last 1.5 hours each. Various dates and times have been scheduled. You follow the live online session in a group of 5 to 10 participants and a permanent trainer per course / session. We expect you to be an active participant during the sessions. Select the date of preference and sign up!

Session 1&2
-Delving deeper into the background of tics and Gilles de la Tourette.
- Learning how to meassure the amount of tics.
- Using the Yale Global Tic Severity (YGTS).

Session 3
Learning about treatment procedures.
- Habbit reversale. In this treatment the main focus is on raising the awerness for tics. And treatment by counter-movements.

Session 4
Learning about treatment procedures.
- Exposure and response prevention. This treament is based on halting the tics. Which makes it possible to get used to the negative sensations that predate a tic.
- You will also learn how to optimalise the sensations of the exposure. So someone can get used to the urge expressing the tic.

Session 5
Learning about complentary interventions
- Function Based Interventions. Are there reinforercers that maintain the tic?
- Which ehealth methods are there to help with the treatment of tics?

 

 

 

 

 

 

 

 

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

How Does Study2Go Work?


What do you need?
The live online sessions find place in the live online (LOL) classroom (a virtual classroom) where you participate through both camera and audio. To be able to participate, you need a stable internet connection and preferably laptop. Because a laptop often has a built-in webcam and a sound card. If you would like to participate with a desktop, check whether a sound card is included and make sure to have a good headset with microphone. It's also possible to participate with a tablet or smartphone, but for the best experience we advise laptop.

After registration
After you have purchased the course, you will receive a confirmation email and an email with the login instructions for the live online (LOL) learning environment. You will receive unlimited access to the learning environment immediately. Here you can find all the self-study and other interesting learning materials. We also ask you to register for a test session, in which you will be prepared for the first real live online session. During this test session, we make sure that your device of preference functions as it should, and the test session also gives you the opportunity to familiarize yourself with the live online classroom. This way we make sure that you can participate in the first session without worries.

This course starts when at least 5 students have registered. If the course can't start due to too few registrations, we will inform you by mail as soon as possible and we will refund the purchase price within 30 days after cancellation.

 

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

About the Trainer
In 2007 is ze gepromoveerd op onderzoek naar ‘Exposure en responspreventie voor tics bij het Tourette syndroom’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft bijgedragen aan Europese richtlijnen voor de behandeling van het Tourette syndroom en andere ticstoornissen en is auteur van behandelprotocollen voor tics bij volwassenen en kinderen. Een ander aandachtsgebied dat haar speciale interesse heeft zijn obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, waaronder trichotillomanie.

Een goede samenwerking met de ketenpartners in de regio acht Cara cruciaal voor een optimale zorgverlening. De patiënt staat daarbij centraal. Deze behoort de best beschikbare behandeling te krijgen. Dit betekent dat er gehandeld wordt volgens richtlijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie (evidence based behandelen). Cara acht het van groot belang om bruggen te slaan tussen de wetenschap en de klinische praktijk. Nieuwe inzichten vinden vaak moeizaam hun weg naar de praktijk. Het is haar missie om nieuwe ontwikkelingen snel en goed naar de praktijk te vertalen en binnen PsyQ Nijmegen toe te passen.

Bekijk Cara haar Linkedin profiel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price course: €300,00. Price excl. 21% taxes

How to become a tic therapist?

Behavioural therapy for tics and Gilles de la Tourette syndromeExpert Cara Verdellen

Klinisch psycholoog/ manager zorg at PsyQ
 • OVER DE CURSUS
 • INHOUD CURSUS
 • HOE WERKT STUDY2GO?
 • OVER DE TRAINER

About the Course

Tic disorders like Gilles de la Tourette syndrome (TS) are common, neurobiological develomental disorders, characterized by multiple motor and vocal tics. International guidelines recommend behaviour therapy such as habit reversal training (HRT) and exposure and response prevention (ERP) as first line interventions for tics. However, few therapists are trained in these methods and many patients do not have access to this care. The aim of this course is to increase the number of trained tic therapists, so more patients can benefit from these evidence based treatments.

In this course, participants first learn basic information about tics and TS, clinical treatment guidelines and a behavoural model for tics. Also, they are trained in measuring tic severity. Then the elements of the treatment protocol "Tics" for children, developed by Verdellen, van de Griendt, Kriens and Van Oostrum (2011), will be discussed and the basic principles and techniques of HRT and ERP will be taught. These techniques are applicable for adults as well. Finally, participants learn some additional psychological interventions and the use of ehealth in treating tics as well.

For Whom?

This course is meant for psychologists and behavioural therapists who want to develop skills in the (cognitive) behavioural therapy of tics and Gilles de la Tourette syndrome.

 

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes


Setup Course
The meetings take place in the live online classroom and last 1.5 hours each. Various dates and times have been scheduled. You follow the live online session in a group of 5 to 10 participants and a permanent trainer per course / session. We expect you to be an active participant during the sessions. Select the date of preference and sign up!

Session 1&2
-Delving deeper into the background of tics and Gilles de la Tourette.
- Learning how to meassure the amount of tics.
- Using the Yale Global Tic Severity (YGTS).

Session 3
Learning about treatment procedures.
- Habbit reversale. In this treatment the main focus is on raising the awerness for tics. And treatment by counter-movements.

Session 4
Learning about treatment procedures.
- Exposure and response prevention. This treament is based on halting the tics. Which makes it possible to get used to the negative sensations that predate a tic.
- You will also learn how to optimalise the sensations of the exposure. So someone can get used to the urge expressing the tic.

Session 5
Learning about complentary interventions
- Function Based Interventions. Are there reinforercers that maintain the tic?
- Which ehealth methods are there to help with the treatment of tics?

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

How Does Study2Go Work?


What do you need?
The live online sessions find place in the live online (LOL) classroom (a virtual classroom) where you participate through both camera and audio. To be able to participate, you need a stable internet connection and preferably laptop. Because a laptop often has a built-in webcam and a sound card. If you would like to participate with a desktop, check whether a sound card is included and make sure to have a good headset with microphone. It's also possible to participate with a tablet or smartphone, but for the best experience we advise laptop.

After registration
After you have purchased the course, you will receive a confirmation email and an email with the login instructions for the live online (LOL) learning environment. You will receive unlimited access to the learning environment immediately. Here you can find all the self-study and other interesting learning materials. We also ask you to register for a test session, in which you will be prepared for the first real live online session. During this test session, we make sure that your device of preference functions as it should, and the test session also gives you the opportunity to familiarize yourself with the live online classroom. This way we make sure that you can participate in the first session without worries.

This course starts when at least 5 students have registered. If the course can't start due to too few registrations, we will inform you by mail as soon as possible and we will refund the purchase price within 30 days after cancellation.

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

About the Trainer
In 2007 is ze gepromoveerd op onderzoek naar ‘Exposure en responspreventie voor tics bij het Tourette syndroom’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft bijgedragen aan Europese richtlijnen voor de behandeling van het Tourette syndroom en andere ticstoornissen en is auteur van behandelprotocollen voor tics bij volwassenen en kinderen. Een ander aandachtsgebied dat haar speciale interesse heeft zijn obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, waaronder trichotillomanie.

Een goede samenwerking met de ketenpartners in de regio acht Cara cruciaal voor een optimale zorgverlening. De patiënt staat daarbij centraal. Deze behoort de best beschikbare behandeling te krijgen. Dit betekent dat er gehandeld wordt volgens richtlijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie (evidence based behandelen). Cara acht het van groot belang om bruggen te slaan tussen de wetenschap en de klinische praktijk. Nieuwe inzichten vinden vaak moeizaam hun weg naar de praktijk. Het is haar missie om nieuwe ontwikkelingen snel en goed naar de praktijk te vertalen en binnen PsyQ Nijmegen toe te passen.

Bekijk Cara haar Linkedin profiel.

 

Price course: €300,00. Price excl. 21% taxes

How to become a tic therapist?Behavioural therapy for tics and Gilles de la Tourette syndrome

Expert Cara Verdellen

Klinisch psycholoog/ manager zorg at PsyQ


Geaccrediteerd

Online Interactief

Werk samen met vakgenoten

 • OVER DE CURSUS
 • INHOUD CURSUS
 • HOE WERKT STUDY2GO?
 • OVER DE TRAINER

 

About the Course
Tic disorders like Gilles de la Tourette syndrome (TS) are common, neurobiological develomental disorders, characterized by multiple motor and vocal tics. International guidelines recommend behaviour therapy such as habit reversal training (HRT) and exposure and response prevention (ERP) as first line interventions for tics. However, few therapists are trained in these methods and many patients do not have access to this care. The aim of this course is to increase the number of trained tic therapists, so more patients can benefit from these evidence based treatments.

In this course, participants first learn basic information about tics and TS, clinical treatment guidelines and a behavoural model for tics. Also, they are trained in measuring tic severity. Then the elements of the treatment protocol "Tics" for children, developed by Verdellen, van de Griendt, Kriens and Van Oostrum (2011), will be discussed and the basic principles and techniques of HRT and ERP will be taught. These techniques are applicable for adults as well. Finally, participants learn some additional psychological interventions and the use of ehealth in treating tics as well.

For Whom?
This course is meant for psychologists and behavioural therapists who want to develop skills in the (cognitive) behavioural therapy of tics and Gilles de la Tourette syndrome.

 

 

  

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

Setup Course
The meetings take place in the live online classroom and last 1.5 hours each. Various dates and times have been scheduled. You follow the live online session in a group of 5 to 10 participants and a permanent trainer per course / session. We expect you to be an active participant during the sessions. Select the date of preference and sign up!

Session 1&2
-Delving deeper into the background of tics and Gilles de la Tourette.
- Learning how to meassure the amount of tics.
- Using the Yale Global Tic Severity (YGTS).

Session 3
Learning about treatment procedures.
- Habbit reversale. In this treatment the main focus is on raising the awerness for tics. And treatment by counter-movements.

Session 4
Learning about treatment procedures.
- Exposure and response prevention. This treament is based on halting the tics. Which makes it possible to get used to the negative sensations that predate a tic.
- You will also learn how to optimalise the sensations of the exposure. So someone can get used to the urge expressing the tic.

Session 5
Learning about complentary interventions
- Function Based Interventions. Are there reinforercers that maintain the tic?
- Which ehealth methods are there to help with the treatment of tics?

 

 

 

 

 

 

 

 

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

How Does Study2Go Work?


What do you need?
The live online sessions find place in the live online (LOL) classroom (a virtual classroom) where you participate through both camera and audio. To be able to participate, you need a stable internet connection and preferably laptop. Because a laptop often has a built-in webcam and a sound card. If you would like to participate with a desktop, check whether a sound card is included and make sure to have a good headset with microphone. It's also possible to participate with a tablet or smartphone, but for the best experience we advise laptop.

After registration
After you have purchased the course, you will receive a confirmation email and an email with the login instructions for the live online (LOL) learning environment. You will receive unlimited access to the learning environment immediately. Here you can find all the self-study and other interesting learning materials. We also ask you to register for a test session, in which you will be prepared for the first real live online session. During this test session, we make sure that your device of preference functions as it should, and the test session also gives you the opportunity to familiarize yourself with the live online classroom. This way we make sure that you can participate in the first session without worries.

This course starts when at least 5 students have registered. If the course can't start due to too few registrations, we will inform you by mail as soon as possible and we will refund the purchase price within 30 days after cancellation.

 

 

 

Price course: €300,00Price excl. 21% taxes

About the Trainer
In 2007 is ze gepromoveerd op onderzoek naar ‘Exposure en responspreventie voor tics bij het Tourette syndroom’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft bijgedragen aan Europese richtlijnen voor de behandeling van het Tourette syndroom en andere ticstoornissen en is auteur van behandelprotocollen voor tics bij volwassenen en kinderen. Een ander aandachtsgebied dat haar speciale interesse heeft zijn obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, waaronder trichotillomanie.

Een goede samenwerking met de ketenpartners in de regio acht Cara cruciaal voor een optimale zorgverlening. De patiënt staat daarbij centraal. Deze behoort de best beschikbare behandeling te krijgen. Dit betekent dat er gehandeld wordt volgens richtlijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie (evidence based behandelen). Cara acht het van groot belang om bruggen te slaan tussen de wetenschap en de klinische praktijk. Nieuwe inzichten vinden vaak moeizaam hun weg naar de praktijk. Het is haar missie om nieuwe ontwikkelingen snel en goed naar de praktijk te vertalen en binnen PsyQ Nijmegen toe te passen.

Bekijk Cara haar Linkedin profiel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Price course: €300,00. Price excl. 21% taxes