Volg nu met ZonMw subsidie onze trainingen rondom de signalering van GGZ-, LVB- en multiproblematiek.

De trainingen zijn geschikt voor alle professionals die in aanraking komen met personen met ggz-, lvb- of multi-problematiek en hier beter op willen reageren. De subsidie is bedoeld voor het trainen van complete teams en de aanvraag dient te worden ingediend door de gemeente.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op of maak je interesse
kenbaar aan jouw gemeente.

📞 06-12673333
✉️ ismail@study2go.nl

Volledig trainingsplan

Samen met de gemeente stellen we een trainingsplan op maat op

Honderden tevreden professionals

Binnen 48 gemeenten zijn al meer dan
250 professionals getraind

Winnaar K2-prijs

De training cultuursensitief werken
heeft de K2-Prijs gewonnen

Deze trainingen zijn ontwikkeld in samenwerking met o.a.

Onze trainingen

Onderstaande trainingen maken deel uit van de menukaart 'trainingen gemeentelijke teams' van ZonMw. Hiermee zijn deze trainingen goedgekeurd voor subsidie. De trainingen zijn geaccrediteerd voor de meest voorkomende professies werkzaam in de gemeentelijke teams. De twee trainingen zijn samen als trainingsprogramma af te nemen, maar ook los of in onderdelen.

Recent onderzoek wijst uit dat medewerkers in het gemeentelijke domein de signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi problematiek lastig vinden. Daar komt bij dat er sprake is van een toename van deze doelgroep die gezien wordt door de (sociale) wijkteams en buurtteams.

Onze trainingen geven uw medewerkers de juiste handvatten voor de vroegsignalering van en omgang met deze vormen van problematiek en zijn in samenwerking met o.a. het ZonMw, Pharos, Stichting MEE, Intermetzo, drie Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ's) en de Gemeente Rotterdam ontwikkeld. De trainingen hebben standaard als belangrijke invalshoek het cultuursensitief werken en de ondersteuning van migrantenjeugd en -gezinnen.

De doelgroep waar de signalering van de problematiek zich op richt is leidend voor de inhoud van de training en kan aan verschillende doelgroepen worden aangepast.

Live Online training: Signalering LVB- en GGZ-problematiek en Cultuursensitief werken (klik om te bekijken)

Cultuursensitiefwerken en vroegsignalering van LVB- en GGZ-problematiek (bij migranten, jeugd en/of volwassenen).

Deze training is bedoeld voor professionals die werken in de wijk, wijkteams en het onderwijs en die meer willen weten over cultuursensitief werken en willen leren hoe LVB (Licht verstandelijke beperking)- of GGZ-problematiek bij (mirgranten)jeugd sneller gesignaleerd en besproken kan worden.

In deze training gaan we in op vroegsignalering van LVB- en GGZ-problematiek bij kinderen (van migranten), de communicatie met kind en ouders, en leer je om te gaan met cultuurverschillen. In de training wordt extra aandacht besteed aan kinderen van migranten omdat voornamelijk voor deze doelgroep is gebleken dat signalen vaak niet op tijd worden doorgegeven. Onbekendheid met de jeugdzorg maar ook taboe en angst voor diezelfde hulpverlening spelen hierbij vaak een rol.

Opzet training
Deze training bestaat uit 5 live online sessies à 1,5 uur op afgesproken data en tijdstippen. De deelnemer volgt de online sessies in een groep met medecursisten en een vaste trainer, waarbij de inbreng van eigen casuïstiek wordt gestimuleerd. Doordat er meerdere korte sessies plaatsvinden is er tussentijds ruimte om het geleerde toe te passen in de prakijk en kunnen ze hun ervaringen uitwisselen en feedback ontvangen in de opvolgende sessie. Dit zorgt voor een hoog leerrendement.

Sessie 1: Wat is cultuursensitief werken?
Sessie 2: Cultuursensitief communiceren
Sessie 3: GGZ-problematiek bij (migranten)jeugd
Sessie 4: LVB-problematiek bij (migranten)jeugd
Sessie 5: Samenvatten en eigen casuïstiek bespreken

Elke live online sessie vereist ongeveer 1 uur voorbereidingstijd.

Accreditatie
Registerplein (2,95 punten), SKJeugd (7,5 punt), ADAP (7,5 punt), V&VN (8 punten), ABSG (8 punten) en NVO-NIP (7,5 herregistratie, 3,5 overige taken, 4 diagnostiek).

Ontwikkeld in samenwerking met
Stichting MEE, Pharos, ST-RAW, de Gemeente Rotterdam, Academische werkplaats Risicojeugd, Lucertis, i-Psy, INSIDE-OUT en Learning Connected.

Prijsindicatie
€295,- (excl. 21% BTW) per deelnemer.

Bekijk ook de cursuspagina voor de volledige cursusomschrijving.

Live Online training: Omgaan met multiproblem gezinnnen (klik om te bekijken)

Multiproblem gezinnen

Medewerkers van Wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin werken dagelijks met mensen uit de wijk en daar bevinden zich ook gezinnen waarbij er bij meerdere gezinsleden, of verschillende leefgebieden problemen bestaan, welke hardnekkig zijn en moeilijk op te lossen. Vaak zijn deze mensen moeilijk bereikbaar voor hulp, terwijl we juist deze gezinnen graag willen bereiken. Vaak zijn er veel zorgen rondom deze gezinnen, over de hygiëne en de veiligheid van de gezinsleden, alsmede de ontwikkeling van de kinderen.

Het doel van de cursus is het vergroten van de kennis en vaardigheden rondom hulpverlening aan Multiproblem gezinnen, zodat beter aangesloten kan worden en de juiste hulp kan worden ingezet, met waarborg voor de veiligheid.

Opzet training
Deze training bestaat uit 1 live online sessies à 2 uur op een afgesproken datum en tijdstip. De deelnemer volgt de online sessie in een groep met medecursisten en een vaste trainer, waarbij de inbreng van eigen casuïstiek wordt gestimuleerd.

De live online sessie vereist ongeveer 1 uur voorbereidingstijd.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor SKJ (3 punten), Registerplein (3 punten), ABSG (2 punten) en V&VN (3 punten).

Ontwikkeld in samenwerking met
Stichting MEE, Pharos, ST-RAW, de Gemeente Rotterdam, Academische werkplaats Risicojeugd, Lucertis, i-Psy, INSIDE-OUT, Intermetzo, Pluryn en Learning Connected.

Prijsindicatie
€75,- (excl. 21% BTW) per deelnemer.

Bekijk ook de cursuspagina voor de volledige cursusomschrijving.

Andere trainingen

Als gemeente kunt u ook trainingen buiten de bestaande menukaart aandragen die raakvlakken hebben met het actieprogramma. Zo hebben we ook een training op het gebied van '(Vroeg)signalering ASS voor JGZ professionals' die ingediend kan worden voor goedkeuring.

Over de subsidie

Dit programma biedt gemeenten eenmalig een financiële impuls om te starten met een op maat gemaakt trainingsplan voor medewerkers werkzaam binnen het gemeentelijk domein.

Met het subsidiebedrag kan een gemeente een trainingsplan op maat samenstellen voor haar medewerkers die in het dagelijks werk (potentieel) in aanraking komen met personen met verward gedrag, zoals de (sociale) wijkteams, buurtteams, welzijnsorganisaties en/of WMO medewerkers.

Voor gemeenten tot 100.000 inwoners geldt een bedrag van maximaal €25.000,- inclusief BTW en voor gemeenten van 100.000 inwoners of meer geldt een bedrag van maximaal 100.000 inclusief BTW.

Bekijk voor alle informatie over de subsidieregeling ook de informatiepagina van ZonMw.

Inhoudelijke vragen?

Neem dan contact op met Kristel Logghe, programmamanager.

📞06-23753471
✉️kristel@study2go.nl

Procedure voor gemeenten

1. Selecteer de training(en) die passen bij de trainingsbehoefte van uw gemeente.

2. Neem contact met ons op om af te stemmen of de training(en) passend en haalbaar is/zijn.

3. We maken afspraken en samen vullen we het aanvraagformulier in.

4. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier op naar ZonMw: avg@zonmw.nl.

Trainen via Live Online Leren

Alle trainingen van Study2Go worden gegeven via onze vernieuwende en efficiënte methodiek: Live Online Leren. De Live Online Leren (LOL) methodiek combineert het beste van e-learning en klassikaal leren. Benieuwd hoe het werkt? Bekijk onderstaande video en lees hier meer.