Volg nu met ZonMw subsidie onze trainingen rondom de signalering van GGZ-, LVB- en multiproblematiek.

Krijg de kosten voor de training(en) vergoed door ZonMw-subsidie
In samenspraak met jouw organisatie stellen we een passend trainingsplan op en samen vullen we het aanvraagformulier en de begroting in. De trainingen zijn geschikt voor alle professionals die in aanraking komen met personen met ggz-, lvb- of multiproblematiek en hier beter op willen reageren. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over de trainingen, de subsidieregeling en de aanvraagprocedure.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met programmamanager Kristel Logghe of laat je e-mailadres achter!

📞06-23753471
✉️kristel@study2go.nl

Bedankt, we nemen z.s.m. contact met je op!
This field is required

Volledig trainingsplan

We stellen een passend trainingsplan
op voor jouw organisatie

Honderden tevreden professionals

Binnen 48 gemeenten zijn al meer dan
250 professionals getraind

Winnaar K2-prijs

De training cultuursensitief werken
heeft de K2-Prijs gewonnen

Deze trainingen zijn ontwikkeld in samenwerking met o.a.

Onze trainingen

Onderstaande live online trainingen zijn door ZonMw goedgekeurd voor subsidie en zijn geaccrediteerd voor de meest voorkomende professies werkzaam in zorg & welzijn. De twee trainingen zijn samen als trainingsprogramma af te nemen, maar ook los of in onderdelen.

De subsidieregeling baseert zich op recent onderzoek dat uitwijst dat medewerkers in het gemeentelijke domein de signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi problematiek lastig vinden.

Onze trainingen geven medewerkers de juiste handvatten voor de vroegsignalering van en omgang met deze vormen van problematiek en zijn in samenwerking met o.a. ZonMw, Youz, Pharos, Stichting MEE, Pluryn Intermetzo, drie Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ's) en de Gemeente Rotterdam ontwikkeld. De trainingen hebben standaard als belangrijke invalshoek het cultuursensitief werken en de ondersteuning van migrantenjeugd en -gezinnen.

De doelgroep waar de signalering van de problematiek zich op richt is leidend voor de inhoud van de training en kan aan verschillende doelgroepen worden aangepast. Klik hieronder op de betreffende training om meer over de inhoud en opzet van de training te lezen:

Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migranten(jeugd) (klik om te bekijken) 

Deze training is bedoeld voor professionals die werken in de wijk, zoals wijk- en buurtteams of andere professionals die te maken hebben met deze problematiek (bijv. GGD- , CJG-, JGZ- en AZC-medewerkers of schoolmaatschappelijk werkers) en die meer willen weten over cultuursensitief werken en willen leren hoe LVB (Licht verstandelijke beperking)- of GGZ-problematiek bij migranten(jeugd) sneller gesignaleerd en besproken kan worden.

In deze training gaan we in op vroegsignalering van LVB- en GGZ-problematiek bij kinderen (van migranten), de communicatie met kind en ouders, en leer je om te gaan met cultuurverschillen. In de training wordt extra aandacht besteed aan kinderen van migranten omdat voornamelijk voor deze doelgroep is gebleken dat signalen vaak niet op tijd worden doorgegeven. Onbekendheid met de jeugdzorg maar ook taboe en angst voor diezelfde hulpverlening spelen hierbij vaak een rol.

Opzet training
Deze training bestaat uit 5 live online sessies à 1,5 uur op afgesproken data en tijdstippen in ons virtuele klaslokaal. De deelnemer volgt de live online sessies in een groep met medecursisten en een vaste trainer, waarbij de inbreng van eigen casuïstiek wordt gestimuleerd. Doordat er meerdere korte sessies plaatsvinden is er tussentijds ruimte om het geleerde toe te passen in de prakijk en kunnen ze hun ervaringen uitwisselen en feedback ontvangen in de opvolgende sessie. Dit zorgt voor een hoog leerrendement.

Sessie 1: Wat is cultuursensitief werken?
Sessie 2: Cultuursensitief communiceren
Sessie 3: GGZ-problematiek bij (migranten)jeugd
Sessie 4: LVB-problematiek bij (migranten)jeugd
Sessie 5: Samenvatten en eigen casuïstiek bespreken

Elke live online sessie vereist ongeveer 1 uur voorbereidingstijd.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor Registerplein (5,7pt), SKJeugd (11,25pt), V&VN (8pt) en ABSG (8pt), ADAP (7,5pt), NVO-NIP (7,5 pt herregistratie en 7,5pt overige taken), ABFE.

Ontwikkeld in samenwerking met
Stichting MEE, Pharos, ST-RAW, de Gemeente Rotterdam, Academische werkplaats Risicojeugd, Lucertis, i-Psy, INSIDE-OUT en Learning Connected.

Prijsindicatie
€295,- (excl. 21% BTW) per deelnemer.

Bekijk ook de cursuspagina voor de volledige cursusomschrijving.

Omgaan met multiproblem gezinnnen (klik om te bekijken)

Medewerkers van Wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin werken dagelijks met mensen uit de wijk en daar bevinden zich ook gezinnen waarbij er bij meerdere gezinsleden, of verschillende leefgebieden problemen bestaan, welke hardnekkig zijn en moeilijk op te lossen. Vaak zijn deze mensen moeilijk bereikbaar voor hulp, terwijl we juist deze gezinnen graag willen bereiken. Vaak zijn er veel zorgen rondom deze gezinnen, over de hygiëne en de veiligheid van de gezinsleden, alsmede de ontwikkeling van de kinderen.

Het doel van de cursus is het vergroten van de kennis en vaardigheden rondom hulpverlening aan Multiproblem gezinnen, zodat beter aangesloten kan worden en de juiste hulp kan worden ingezet, met waarborg voor de veiligheid.

Opzet training
Deze training bestaat uit 1 live online sessies à 2 uur op een afgesproken datum en tijdstip in ons virtuele klaslokaal. De deelnemer volgt de online sessie in een groep met medecursisten en een vaste trainer, waarbij de inbreng van eigen casuïstiek wordt gestimuleerd.

De live online sessie vereist ongeveer 1 uur voorbereidingstijd.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor SKJeugd (3pt), Registerplein (3pt), ABSG (2pt) en V&VN (3pt), ADAP (3pt), ABFE.

Ontwikkeld in samenwerking met
Stichting MEE, Pharos, ST-RAW, de Gemeente Rotterdam, Academische werkplaats Risicojeugd, Lucertis, i-Psy, INSIDE-OUT, Intermetzo, Pluryn en Learning Connected.

Prijsindicatie
€75,- (excl. 21% BTW) per deelnemer.

Bekijk ook de cursuspagina voor de volledige cursusomschrijving.

Over de subsidie

Vanuit het actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) biedt ZonMw gemeenten of uitvoeringsorganisaties namens de gemeente eenmalig een financiële impuls om te starten met een op maat gemaakt trainingsplan voor haar medewerkers. De kosten van de training worden hierbij vergoed door ZonMw.

Met het subsidiebedrag kan een gemeente of uitvoeringsorganisatie namens de gemeente een trainingsplan op maat samenstellen voor haar medewerkers die in het dagelijks werk (potentieel) in aanraking komen met personen met verward gedrag, zoals de (sociale) wijkteams, buurtteams, welzijnsorganisaties en/of WMO medewerkers.

De subsidie is gedurende de gehele looptijd van het actieprogramma aan te vragen (einddatum oktober 2020). Binnen de looptijd mag een organisatie of gemeente meerdere aanvragen indienen.

Bekijk voor alle informatie over de subsidieregeling ook de informatiepagina van ZonMw.

Andere trainingen

Als gemeente of uitvoeringsorganisatie namens de gemeentekunt u ook trainingen buiten de bestaande menukaart aandragen die raakvlakken hebben met het actieprogramma. Zo hebben we ook een training op het gebied van '(Vroeg)signalering ASS voor JGZ professionals' die ingediend kan worden voor goedkeuring.

Inhoudelijke vragen?

Neem dan contact op met Kristel Logghe, programmamanager.

📞06-23753471
✉️kristel@study2go.nl

Procedure

1. Selecteer de training(en) die passen bij de trainingsbehoefte van jouw organisatie.

2. Neem contact met ons op om af te stemmen of de training(en) passend is/zijn.

3. We maken afspraken en samen vullen we het aanvraagformulier en begrotingsformat in.

4. Jouw organisatie stuurt het ingevulde aanvraagformulier op naar ZonMw: avg@zonmw.nl.

Trainen via Live Online Leren

Alle trainingen van Study2Go worden gegeven via onze vernieuwende en efficiënte methodiek: Live Online Leren. De Live Online Leren (LOL) methodiek combineert het beste van e-learning en klassikaal leren. Benieuwd hoe het werkt? Bekijk onderstaande video en lees hier meer.