Wat is cultuursensitief werken?

Cultuur is: Het geheel van voortdurend veranderende diepe overtuigingen/waarden/normen en gedragingen die behoorlijk bepalend zijn voor het dagelijks denken en doen en voelen van mensen in relatie tot anderen: overtuigingen die vaak voor een groot deel onbewust/half bewust zijn. Volgens Geert Hofstede ook wel 'de ongeschreven regels van het sociale spel'. Cultuur heeft dus niet altijd te maken met jouw land van herkomst of religie te maken, al speelt dit vaak wel een grote rol.

Bij cultuursensitief werken ga je op een sensitieve manier om met de cultuur van de ander. Het accepteren van de andere cultuur is daarbij al erg belangrijk. Daarnaast is het ook goed om je bewust te zijn van jouw eigen 'cultuur'. Welke normen en waarden leiden jou? En welke invloed heeft dit op anderen? Wanneer je leert om cultuursensitief te werken leer je hier mee om te gaan.

Cultuursensitief werken is niet alleen 'nodig' in de hulpverlening, ook op de zakelijke werkvloer zijn er cultuurverschillen die zouden kunnen zorgen voor lastige situaties. Daarom is het belangrijk dat er ook in die sector aandacht besteed wordt aan cultuursensitief werken en het bewust worden van jouw eigen cultuur. Deze houding kan worden ontwikkeld met behulp van verschillende tools, zoals bijvoorbeeld het Culturele Interview. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook het Cultureel Venster Jeugd wat helpt om inzicht te krijgen in de verschillende culturen bij jongeren.

Kortom; cultuursensitief werken is iets dat steeds belangrijker wordt in de huidige tijd en toepasbaar in eigenlijk elke sector. Het is niet alleen belangrijk in het omgaan met anderen, maar ook bij de bewustwording van jouw eigen culturele achtergrond en de invloed hiervan op jouw doen en laten.