Onze methodiek

Live Online Leren (LOL)

We leven in een tijd waarin de traditionele manier van werken en leren onderhevig is aan continue veranderingen. We willen een leven lang leren en ons ontwikkelen, op de momenten dat het ons uitkomt en op elke locatie waar we ons bevinden. We willen efficiënter leren, het liefst voor minder geld, maar wel met veel rendement. Daartegenover staat dat er steeds minder middelen en tijd beschikbaar zijn om dit mogelijk te maken. Live Online Leren biedt hier uitkomst.

De voordelen

Interactief

Volg interactief les met medecursisten en een expert in het Live online klaslokaal

Kennis delen

Tijdens de live online sessies deel je ervaringen met andere professionals

Efficiënt & flexibel

Alle sessies vinden live en online plaats en de leeromgeving is 24/7 beschikbaar

Leren door interactie

Interactie is een essentieel onderdeel van het leerproces. Zo wordt kennis vergroot en naar toepassingsniveau gebracht. Bij de bekende wijze van online leren, e-learning, ontbreekt het veelal aan interactie. De Live Online Leren methode gaat uit van het sociale leren. Denkprocessen en kennis worden aangeleerd, uitgebreid, aangepast en gedeeld door interactie met medecursisten en experts. De faciliteiten binnen het live online opleidingsplatform dragen bij aan een interactieve leeromgeving die zorgt voor een hoger leerrendement. Meer lezen over LOL?

Experts als gecertificeerd trainer

Hoogwaardige kennis

Cursisten krijgen les van trainers die
experts zijn in hun vakgebied

Didactisch verantwoord

Experts leiden we op om op didactisch verantwoorde wijze les te geven

Gecertificeerde opleiding

Gecertificeerd volgens de NEN-EN ISO 17024:2012 norm voor Persoonscertificatie

Hoe werkt Live Online Leren?