Cultuursensitief en inclusief werken: wat, hoe en waarom?

Blijf op de hoogte van relevante thema's, leer van deskundigen uit het vakgebied en bekijk ons cursusaanbod

Cultuursensitief en inclusief werken

Cultuursensitief en inclusief werken, de term(en) hoor je steeds vaker. Maar wat is dat nou precies en hoe pas je het toe?

Voorheen werd de term cultuursensitief werken vooral gebruikt. Cultuur is: Het geheel van voortdurend veranderende diepe overtuigingen/waarden/normen en gedragingen die behoorlijk bepalend zijn voor het dagelijks denken en doen en voelen van mensen in relatie tot anderen: overtuigingen die vaak voor een groot deel onbewust/half bewust zijn. Volgens Geert Hofstede ook wel 'de ongeschreven regels van het sociale spel'. Cultuur heeft dus niet altijd te maken met jouw land van herkomst of religie te maken, al speelt dit vaak wel een grote rol.

Bij cultuursensitief werken ga je op een sensitieve manier om met de ander(e cultuur). Bij inclusief werken gaat het dus niet meer alleen om de cultuur, maar om hoe iedereen zich zo prettig mogelijk kan voelen en zichzelf kan zijn. Het accepteren van de ander is daarbij al erg belangrijk. Denk dus bijvoorbeeld ook aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, van een andere sekse of seksuele geaardheid, leeftijd of bijvoorbeeld met een andere/hogere functie. Heel belangrijk hierbij is dat je je bewust bent van jezelf. Welke normen en waarden leiden jou? En welke invloed heeft dit op anderen? Wanneer je leert om inclusief te werken leer je hier mee om te gaan.

Kortom; cultuursensitief en/of inclusief werken is iets dat steeds belangrijker wordt in de huidige tijd en toepasbaar in eigenlijk elke sector. Het is niet alleen belangrijk in het omgaan met anderen, maar ook bij de bewustwording van jouw eigen culturele achtergrond en de invloed hiervan op jouw doen en laten. Een meer inclusieve werkomgeving leidt tot een prettigere werkervaring. Dus waar wacht je nog op? Bekijk ons cursusaanbod om ook jouw organisatie op een inclusieve manier te leren werken.

Ons (geaccrediteerde) cursusaanbod

Cursus: Cultuursensitief werken en vroegsignalering van LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd

5 live online sessies van 1,5 uur
€295,-

Cursus: Samen werken aan een inclusieve werkomgeving

3 live online sessies van 1,5 uur
€180,-

Cursus: Diversiteit loont! Bouwen aan een inclusieve organisatie

4 live online sessies van 1,5 uur
€240,-

Cursus: Straatcultuur offline en online

1 live online sessie van 2 uur
€75,-

Themasessie: Alternatieve geneeswijzen en migrantenjeugd

1 live online sessie van 1,5 uur
€75,-

Themasessie: Identiteitsvorming en psychische problemen bij migrantenjongeren

1 live online sessie van 1,5 uur
€75,-

Themasessie: Trauma en verlies bij vluchtelingenkinderen en hun gezinnen

1 live online sessie van 1,5 uur
€60,-

Themasessie: Opvoeding bij gezinnen uit het Midden-Oosten

1 live online sessie van 1,5 uur
€60,-

Cursus: Weerbaar opvoeden

4 live online sessies van 1,5 uur
€240,-

Themasessie: Risico- en beschermende factoren in de psychische gezondheid van vluchtelingenkinderen

1 live online sessie van 2 uur
€75,-

Themasessie: Forforståelse: de weg van de vluchteling vanaf thuisland tot de ontmoeting met jou

1 live online sessie van 1,5 uur
€60,-

Themasessie: Jongeren met een migratieachtergrond en LVB en het scheppen van een veilig leefklimaat

1 live online sessie van 1,5 uur
€60,-

Cursus: Omgaan met Multiproblem gezinnen

1 live online sessie van 2 uur
€75,-

Word lid van de community op LinkedIn en blijf op de hoogte
van onze nieuwste blogs en cursussen rondom cultuursensitief en inclusief werken.

Onze deskundigen

Léon Beckx

Psycholoog, danser & trainer

Kristel Logghe

Social entrepreneur, innovation manager in health and social care

Cor Hoffer

Cultureel antropoloog en socioloog, onderzoeker en trainer cultuursensitief werken

Conne van den Ende

Systeemtherapeut

Stephanie Sluiters

Docente op een basisschool in Denemarken in een vluchtelingenklas

Sonay van Brandwijk

Zorgcoördinator VO

Dominique Bekke

Preventiemedewerker GGZ

Sally al Hasani

Orthopedagoog, psycholoog, systeem- en relatietherapeut bij i-psy

Marijke Drogt

Criminoloog en docent Hogeschool Leiden

Sevgi Sevilir

Docent Hogeschool Windesheim, Social Work

Sabine Wassenberg

Filosoof bij WonderWhy

Actueel

Interview met trainer Léon

Léon is Live Online Leren trainer bij Study2Go en geeft verschillende trainingen op het gebied van inclusief werken aan professionals in verschillende werkvelden. Benieuwd naar zijn ervaringen? Lees het hele interview hier.

Cursus cultuursensitief werken voor zorgprofessionals gratis met ZonMw subsidie!

Werk jij als zorgprofessional voor de gemeente? Let dan goed op! De Live Online Training "Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd" is nu gratis te volgen met een ZonMw subsidie! Meer informatie.

Toen ma naar Mars vertrok

Ken je deze documentaire al? In deze aflevering wordt er teruggeblikt op het leven van een Marokkaanse vrouw die haar man achterna is gekomen naar ...

Study2Go biedt cursussen aan op het gebied van geestelijke gezondheid voor professionals.
Volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van onze nieuwste items en cursussen.

Al onze cursussen kun je afnemen als individu of voor jouw team