Cursussen & Trainingen

Cursussen & trainingen voor professionals met LOL

Via Study2Go worden veel cursussen & trainingen aangeboden voor de bij- en nascholing van professionals. De cursussen & trainingen worden gegeven via onze eigen methodiek: Live Online Leren (LOL). De beschikbare faciliteiten in onze live online leeromgeving, dragen bij aan een interactieve leeromgeving die zorgt voor een hoger leerrendement.

Onze trainers zijn opgeleid tot gecertificeerd Live Online (LOL) Trainer en weten daardoor écht hoe zij live online een interactieve les moeten geven. Een cursus of training bestaan uit meerdere opeenvolgende sessies van maximaal 2 uur. Door de lesstof op te delen in korte sessies, blijven cursisten bij de les en staat een sessie via LOL ook écht garant voor een interactieve les. Het verdelen van de lesstof over meerdere sessies zorgt er daarnaast voor dat cursisten tussentijds met het geleerde aan de slag kunnen in de praktijk.

cursussen & trainingen voor professionals
cursus- & trainingsaanbod

Cursus- & trainingsaanbod

Study2Go biedt cursussen & trainingen aan voor professionals uit verschillende sectoren zoals o.a. (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs maar ook bedrijfsleven. Het cursus- & trainingsaanbod loopt uiteen van trainingen rondom de signalering van en omgang met psychische- en gedragsproblematiek, korte cursussen voor het aanleren van 21st century skills tot volledig gecertificeerde opleidingen die professionals in staat stelt om effectief live online te kunnen communiceren, op te leiden en te behandelen. Sinds kort behoort ook een live online training Blockchain Unchained, voor basiskennis rondom deze nieuwe en breed inzetbare technologie tot de mogelijkheden.

Geaccrediteerd aanbod

Professionals halen via Live Online Leren ook gemakkelijk en op een leuke manier hun accreditatiepunten! Een deel van ons cursusaanbod is geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen. Accreditatie kan ook op aanvraag bij voldoende interesse. Vindt hier een overzicht van ons geaccrediteerde cursusaanbod.

Interessegebieden cursussen & trainingen

psychologie, zorg & welzijn

Psychologie, zorg & welzijn

Voor professionals werkzaam in de zorg, onderwijs of het sociale en publieke domein hebben we een ruim aanbod van cursussen & trainingen rondom de signalering van en omgang met psychische stoornissen en gedrags- en verslavingsproblematiek bij verschillende doelgroepen. Zo hebben we een cursus vroegsignalering ass in de jgz speciaal voor JGZ- en CJG-medewerkers die zich richt op de vroegsignalering van autisme bij de allerjongsten (0-3jr) tot een training alcohol en ouderen die zich richt op de signalering van alcoholproblematiek bij ouderen bedoeld voor bijvoorbeeld thuiszorg- medewerkers.

Live Online communicatie

Voor professionals die beschikken over bepaalde expertise of zelfs al werkzaam zijn als bijvoorbeeld trainer, docent, coach, therapeut of publiek spreker, bieden we korte gecertificeerde opleidingen aan. Tijdens deze opleidingen leren professionals hun vaardigheden effectief live online in te zetten om op afstand te kunnen trainen, coachen, les te geven, behandelen of te spreken voor een publiek. Daarnaast bieden we korte cursussen aan op het gebied van 21st century skills en online didactiek zoals een cursus gamification.

live online communicatie
cultuursensitief werken

Cultuursensitief werken

Voor professionals die in hun werk veel in contact staan met mensen met verschillende culturele achtergronden, o.a. binnen de (jeugd)hulpverlening, bieden wij verschillende cursussen & trainingen aan op het gebied van cultuursensitief werken. Het aanbod op dit gebied loopt uiteen van een basistraining intercultureel communiceren op de werkvloer, een training cultuursensitief werken en de (vroeg)signalering van GGZ- en LVB-problematiek bij migrantenjeugd tot bijvoorbeeld een korte themasessie over alternatieve geneeswijzen en straatcultuur.

KENNIS ONTSLUITEN EN BORGEN

Voor de ontwikkeling van onze cursussen werken we samen met organisaties die beschikken over specialistische kennis binnen hun sector. Deze kennis is vaak van grote toegevoegde waarde voor professionals werkzaam bij andere organisaties en andere beroepsgroepen. Denk aan de kennis over psychische problemen bij kinderen voor leerkrachten of de signalering van psychisch verwarde personen voor politie en sociale wijkteams. Experts leiden we daarom op tot gecertificeerd Live Online (LOL) Trainer zodat zij in staat zijn om op didactisch verantwoorde wijze hun kennis over te dragen via een toegankelijke live online cursus of training op ons platform. Op deze manier wilt Study2Go bijdragen aan het borgen van hoogwaardige en gevalideerde kennis en aan het ontsluiten van deze kennis voor een groter publiek.

Altijd en overal deskundigheidsbevordering en kennisdeling

De kennis van vandaag is morgen mogelijk al weer oud nieuws. Iedere professional heeft gedurende zijn loopbaan behoefte aan verbreding en verdieping in kennis en kunde op zijn vakgebied. Dit kan uiteenlopen van korte contactmomenten en uitwisseling van ervaringen met andere professionals tot volledige bij,- en nascholingstrajecten onder leiding van een expert.

Trainingsplan op maat

Live Online Leren in de virtuele klas biedt naast cursussen & trainingen voor bij- en nascholing, ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld live online intervisie en themasessies met (externe) experts te faciliteren. Zoals geleerd tijdens hun opleiding tot Live Online (LOL) Trainer, ontwikkelen onze trainers hun cursus of training zelf. Door de uiteenlopende expertise van onze trainers ontwikkelen we dus snel een nieuwe cursus of training op maat. Afhankelijk van de behoefte van een organisatie stellen we een zo effectief mogelijk trainingsplan op waarvan de inhoud zo goed mogelijk aansluit bij de trainingsbehoeften en de verschillende mogelijkheden van Live Online Leren optimaal benut worden.

trainingsplan op maat