Wat is Live Online Leren (LOL)?

Geplaatst door Anoeska Vellekoop op

Live Online Leren

We leven in een tijd waarin de traditionele manier van werken en leren onderhevig is aan continue veranderingen. We willen een leven lang leren en ons ontwikkelen, op de momenten dat het ons uitkomt en op elke locatie waar we ons bevinden. We willen efficiënter leren, het liefst voor minder geld, maar wel met veel rendement. Daartegenover staat dat er steeds minder middelen en tijd beschikbaar zijn om dit mogelijk te maken. Een oplossing is de LOL-methodiek. LOL staat voor Live Online Leren.

Dankzij het Live Online Leren kunnen professionals zich op efficiënte en flexibele wijze blijven ontwikkelen, door het volgen van live online cursussen, gegeven door experts uit de praktijk. De bijeenkomsten zijn altijd online, maar dan wel met interactief live contact met een expert en medecursisten. Daarnaast is er een online opleidingsplatform dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, zodat je altijd verder kunt leren.

Daarnaast kunnen experts, dankzij de LOL-methodiek, hun kennis op een didactisch verantwoorde wijze delen met en overbrengen naar andere professionals. Dankzij LOL hoef je geen docent of trainer meer te zijn om jouw kennis niet alleen inhoudelijk, maar ook didactisch over te kunnen brengen. Na het volgen van de LOL-basistraining weet jij als expert hoe je jouw kennis in een live online training kunt gieten en zo geef jij binnen enkele maanden jouw eigen live online training!

Leren door interactie

Bij de bekende wijze van online leren, of e-learning zoals dat genoemd wordt, ontbreekt het veelal aan interactie. Er wordt uitgegaan van een zelfstandig leerproces aangevuld met eventueel begeleiding via de mail. De focus is met name te komen liggen op informatie delen en raakt niet de kern van het leerproces. De LOL-methodiek gaat uit van het sociale leren. Denkprocessen en kennis worden aangeleerd, uitgebreid, aangepast en gedeeld door interactie met medecursisten en experts. Bovendien leren we niet alleen op formele wijze met vastgestelde eindtermen, ook het informele leren wordt steeds belangrijker. De faciliteiten binnen het live online opleidingsplatform maken dit informele leren toegankelijk. Dit draagt bij aan een interactieve leeromgeving die zorgt voor een hoger leerrendement. Interactie is een essentieel onderdeel van het leerproces. Zo wordt kennis vergroot en naar toepassingsniveau gebracht. Deze interactie wordt op verschillende manieren vormgegeven.

Op afgesproken tijdstippen krijgen de cursisten live online les van een expert uit de praktijk. Deze expert is gecertificeerd tot LOL-trainer en beschikt over de vaardigheden om niet alleen inhoudelijk maar ook didactisch online les te geven. De cursisten en trainer ontmoeten elkaar in een interactief live online klaslokaal waar in kleine groepen samengewerkt wordt aan casuïstiek en theorie. Binnen de leeromgeving gaat het leren verder als de live les afgelopen is. Aan de hand van interactieve studiemodules, video’s, artikelen en toetsen werken de cursisten aan opdrachten. Het informeel leren vindt plaats in de online community, waar cursisten en experts elkaar vinden en kennis en kunde met elkaar delen, individueel of in groepsverband. Bovendien zijn de cursussen geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen en ontvangen de cursisten na afronding een certificaat. Al deze elementen verbonden in één sociale leeromgeving. Live en Online Leren: leren met plezier (LOL).

LOL-docenten

Alle LOL-docenten zijn experts binnen hun eigen vakgebied en werkzaam in de praktijk. Om de kwaliteit van de trainers en de LOL-methode te waarborgen worden zij opgeleid en gecertificeerd tot LOL-trainer, gecertificeerd volgens de internationale norm NEN-EN ISO 17024:2012 voor Persoonscertificatie. Met deze norm wordt zekerheid geboden over het niveau en de kwaliteit van de trainer. Zelf LOL-trainer worden? Lees hier meer informatie. 

De voordelen van LOL op een rij

  • Live interactie met experts uit jouw vakgebied
  • Samenwerken met medecursisten vanuit het hele land
  • Geen reistijd; alle bijeenkomsten zijn live en online
  • Het regelen van een locatie is dus ook niet nodig
  • Een opleidingsplatform dat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is

Door: Anoeska Vellekoop

Nieuwer bericht →