Léon Beckx: Cultuursensitief werken

Léon is afgestudeerd als psycholoog en werkte tot 2007 in de psychiatrie, het onderwijs en het bedrijfsleven. Hier richtte hij zich op twee vragen: hoe breng je mensen die vastzitten weer in beweging? En, hoe open je beperkende kaders? Zo was Léon één van de pioniers van het herstelgericht werken binnen de Amsterdamse psychiatrie; een benadering die de focus verschuift naar de mens achter de klachten en diens herstel van een ontwrichtende psychische aandoening. Ook in zijn eigen leven zocht Léon naar nieuwe kaders en beweging. Hij vervolgde zijn studie met een opleiding Gestalttherapie en een educatie tot docent in de 5Ritmes, een vrije dansvorm die beweging inzet voor persoonlijke ontwikkeling.

Eind 2006 nodigde een oud-studiegenoot Léon uit voor de allereerste training van Diversity Joy, een non-profit trainingsorganisatie die verschillen verbindt in een steeds verder polariserende samenleving. Léon werd getroffen door de missie en de ingenieuze wijze waarop complexe thema’s verpakt werden in ogenschijnlijk simpele en speelse werkvormen. Kort hierop zegde Léon zijn baan op om verder mee te bouwen aan Diversity Joy. Hij ontwikkelde zich tot lead trainer, werd deel van het management team en gaf vorm aan diverse projecten. Zo was Léon projectleider en hoofdtrainer van de Mandela University (2011-2013), een intensief programma dat jonge mensen opleidt tot facilitator in een programma over community building en diversiteit. Dit leidde tot initiatieven in Roemenië, Cyprus en Scandinavië. In 2014 verhuisde Léon zelf naar Zweden, waar hij één van de oprichters was van de Ar(t)chitects, een kunstenaarscollectief dat zich richt op creative placemaking. Léon's gecombineerde interesse heeft tot verschillende community art projecten geleid, waaronder Platform1660 (2010), een generatie-verbindend dansproject en meer recent zijn deelname aan terugspeeltheatergroep 'Wij Spelen Jouw Verhaal', waar hij onder meer verhalen van vluchtelingen terugspeelt.  

Sinds 2016 is Léon weer terug in Amsterdam, waar hij zich verder toelegt op interculturele communicatie. Dit doet hij via Diversity Joy, waar hij o.a. vluchteling-studenten en hun mentoren traint voor het UAF, en via Learning Connected waar hij sinds 2017 online trainingen verzorgd over cultuursensitief werken. Op het platform Study2Go is Léon een expert op het vlak van cultuursensitief werken. Deze deskundigheid wordt niet alleen gevoed door zijn werkervaring, maar ook vanuit zijn persoonlijke ervaring: zijn eigen bi-culturele achtergrond, verblijf in het buitenland en relatie met een Italiaanse partner.

 Bekijk Léon op LinkedIn.

Léon geeft de volgende LOL-trainingen:

← Ouder bericht Nieuwer bericht →