Willem Polman: Verslaving en Psychiatrie

Posted by on


Verpleegkundig specialist GGZ

 

Hallo, ik ben Willem Polman. Ik ben GGZ verpleegkundig specialist en sinds 1997 werkzaam binnen de Parnassiagroep. Momenteel combineer ik twee functies binnen Parnassia. Binnen Brijder verslavingszorg ben ik werkzaam als regiebehandelaar. Daarnaast ben ik binnen Parnassia werkzaam bij GGZ in de wijk, een bemoeizorgprogramma dat is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen de gemeente Den Haag en Parnassia. Mijn expertise ligt op het vlak van verslaving, (acute) psychiatrie en de hier uit voortvloeiende sociaal-maatschappelijke problematiek. Naast mijn werkzaamheden binnen Parnassia ben ik als ZZP'er werkzaam; ik geef scholing, coaching en advies binnen de gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke organisaties. Ik kende Study2go zijdelings maar werd enthousiast nadat ik voor de opleiding was benaderd. Het is een uitdagende manier van leren en trainen.

GGZ problematiek JGZ Middelengebruik Verslaving

← Older Post Newer Post →