Praktijkvoorbeeld LOL: vroegsignalering van autisme bij CJG-artsen

Geplaatst door Birgit Klapper op

Het live online leren biedt veel verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld het project gericht op vroegsignalering van autisme.

In het jaar 2016 zijn middels Live Online Leren bijna honderd jeugdartsen door heel Nederland opgeleid op het vroegtijdig signaleren van kenmerken van een autismespectrumstoornis (ASS). Deze training komt voort uit een project van onder meer verschillende autisme werkplaatsen, die zich erop richten dat autisme op jongere leeftijd bij kinderen gesignaleerd kan worden. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat een vroege signalering van autismekenmerken eraan bijdraagt dat kinderen al op jongere leeftijd leren om te gaan met hun beperkingen én krachten.

De training voor de jeugdartsen was ontworpen in een samenwerking tussen Learning Connected en Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie. De jeugdartsen hadden de training gekregen door twee psychiaters, werkzaam bij Lucertis. Deze psychiaters zijn door Learning Connected opgeleid tot LOL-trainer, om de kennis over autismespectrumstoornissen op een didactisch verantwoorde en zo interactieve mogelijke wijze over te brengen op de jeugdartsen. Tijdens de training is er tevens een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de live online leren training. Jeugdartsen ervoeren dit als een waardevolle opleiding, door het contact met de psychiaters en hun enorme expertise, wat dankzij de LOL-omgeving mogelijk is. Er bleek dat de deelnemende jeugdartsen significant meer kennis over autismekenmerken hadden na afronden van de training.

Omdat dit project zo succesvol was, is hieruit een duurzame cursus ontwikkeld, namelijk de cursus ‘(Vroeg)Signalering van autisme in de JGZ’. De cursus begint met een e-learning, waarna de professionals twee live online sessies volgen bij experts uit het gebied van ASS. In deze cursus wordt er vooral gefocust op het signaleren van ASS-kenmerken bij jonge kinderen, op casuïstiek besprekingen en communicatie met ouders over de signalen.

Zelf interesse om deze cursus te volgen? Dit kan via Study2Go! Klik hier

← Ouder bericht Nieuwer bericht →Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published