De meerwaarde van live online leren in het onderwijs

Geplaatst door Birgit Klapper op

SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. SURF besteedt op het moment aandacht aan de online begeleiding van studenten. En dat juichen wij als ontwikkelaar en scholingsbedrijf op het gebied van live online leren uiteraard van harte toe.

In het artikel ‘STUDENTEN ONLINE BEGELEIDEN, VERKENNING VAN KANSEN EN (ON)MOGELIJKHEDEN’ worden door SURF de voordelen van online begeleiding van studenten op een rijtje gezet. Genoemd worden de meer voor de hand liggende voordelen. Namelijk dat studenten die stage lopen of deeltijd werken regelmatiger contact hebben met een docent, dat de focus tijdens online sessies hoger is dan tijdens klassikale lessen en dat door online ondersteuning of samenwerken de betrokkenheid toeneemt.

De meerwaarde van LIVE online sessies gaat echter veel verder dan alleen regelmatiger en structureler contact tussen docent en leraar. Belangrijkste voordeel is wellicht dat live online beeldcontact mogelijkheden biedt theorie en praktijk voor studenten beter aan elkaar te verbinden.

SURF kan wellicht eens een kijkje nemen bij ROC Mondriaan, Zorg en Welzijn. Daar zijn ze vorig schooljaar gestart met het project Extra Strong. Doel van het project Extra Strong is onderwijs en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten. Ook de mogelijkheden van live online contact worden hierin meegenomen. Inmiddels zijn bijna 40 docenten en praktijkopleiders getraind in het live online lesgeven en zijn er verschillende initiatieven ontstaan om live online begeleiding effectief in te zetten.

Hier volgen enkele illustratieve voorbeelden uit dat project:

  • Live online ontstaat de mogelijkheid om plaatsen te bezoeken of gebeurtenissen mee te maken die normaliter niet of nauwelijks live bij te wonen zijn. Zo kregen studenten in de themaweek over verslaving vorig jaar een rondleiding bij Mistral, een afkickkliniek voor jongeren. Een begeleider ter plaatse nam ze live online mee over de afdeling en beantwoordde vragen van de studenten.
  • Op dezelfde wijze worden studenten via een live online beeldverbinding beter voorbereid op de toekomstige stageplek. Zo maken stagiaires van zorginstellingen van Florence en Pieter van Foreest op voorhand al kennis met de praktijkopleiders via een live online verbinding en kunnen ze vragen stellen aan stagiaires die al werkzaam zijn bij die organisaties. Zo krijgen studenten een beter beeld van de praktijk en de hetgeen er van hen wordt verwacht.
  • Mondriaan is ook bezig zowel BPV als SLB deels online in te richten. Tijdens ingeplande themasessies of spreekuurtjes met stagiaires en BBL leerlingen -die slechts één dag in de week op school zijn- kunnen begeleiders vanuit school beter vinger aan de pols houden of de studenten wel hetgeen doen wat er van ze wordt verwacht en bijsturen waar dat nodig is. Andersom kunnen studenten die stage lopen via live online beeldcommunicatie letterlijk laten zien waar ze mee bezig zijn. Binnenkort zullen studenten die stage lopen in Spanje ook live online begeleid worden door hun docent in Nederland.
  • Experts de klas inhalen met masterclasses. Experts hebben niet altijd tijd om naar school te komen. Maar online lukt dat vaak wel. Zo is een verpleegkundig docent van ROC Mondriaan actief bezig deskundigen op het gebied van oa. ondervoeding, borstkanker en verslaving via masterclasses in contact te brengen met haar studenten. Erg leuk was bijvoorbeeld ook een verslavingsexpert van de Brijder die als jurylid online aanwezig was om de prestaties over dit onderwerp van enkele zorg-studenten te beoordelen.
  • Locatie-overstijgend keuzevakken of bijles inrichten: Sommige keuzevakken bij ROC Mondriaan gaan niet door simpelweg omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn. Door deze online aan te bieden kunnen leerlingen vanuit verschillende locaties meedoen waardoor er wel voldoende aanmeldingen zijn en zij  alsnog het gekozen vak kunnen volgen, Ook wordt onderzocht of bijlessen medisch rekenen efficiënter kunnen worden ingericht door deze locatie-overstijgend in te richten.

Meer weten over Extra Strong? Kijk op de website!

Interesse in Live Online Leren (LOL)? Kijk eens op onze LOL-academy of neem contact op met Learning Connected (contact@learningconnected.nl).

← Ouder bericht Nieuwer bericht →Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published