Leesvoer: De toekomst van online educatie!

Geplaatst door Birgit Klapper op

Hoe ziet de toekomst van online educatie eruit?

In het omvangrijke rapport ‘Het Eeuwige Leren. Over Leren, Technologie en de Toekomst’ wordt door  Stichting Toekomstbeeld getracht hier een volledig en genuanceerd antwoord op te geven.

Aan de hand van uitgebreid literatuuronderzoek en eigen onderzoek wordt een beeld geschetst van de geschiedenis en de mogelijke toekomst van technologie in het onderwijs (genoemd EduTech). Voor het onderzoek zijn 66 personen uit de wetenschappen, het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij gedurende drie maanden in verschillende ronden bevraagd over de rol van technologie bij het leren met als belangrijkste vragen: Welke gevolgen zal de inzet van technologie hebben op ons onderwijs? Welke toekomstscenario’s zijn aannemelijk? En welke zijn wenselijk?

De belangrijke conclusies op een rij:

Leer van het verleden

Het verleden toont aan dat de verwachting bij iedere technologische ontwikkeling  vaak zeer hoog liggen maar dat de implementatie vaak  door terugkerende praktische zaken veel langzamer gaat.

Praktische zaken die hierbij onder andere genoemd worden:

 • gebrek aan aandacht voor de gebruikers
 • gebrek aan vertrouwen van de gebruikers
 • gebrek aan geld
 • incompleet curriculum

In het rapport wordt hierover geconcludeerd: “De implementatie van technologie is niet alleen maar een technologisch vraagstuk, het succes heeft vooral te maken met menselijke handelen, onderwijscultuur, en institutionele acties”.

EduTech brengt veel moois

De meerderheid van de respondenten zien de toekomst van technologische ontwikkelingen in het onderwijs als iets positiefs.  EduTech zal volgens de studie leiden tot:

 • meer personalisering van het leren
 • een hogere kwaliteit en rendement van leren
 • toegankelijker onderwijs
 • een betere aansluiting bij de leefwereld van leerlingen

De ondervraagden zijn met name positief over het levenlang leren. 96% ziet de technologische ontwikkelingen hier als zeer positief omdat deze ons in staat stellen ons te blijven ontwikkelen, bij te blijven of om te scholen en makkelijker te switchen van loopbaan.

Leren blijft mensenwerk!

Niet alle geschetste scenario’s zijn echter positief.  Negatieve gevolgen van EduTech die worden genoemd zijn:

 • Onpersoonlijk, niet-sociaal onderwijs
 • te grote afhankelijkheid van technologie en de ontwikkelaars
 • het verlies van basisvaardigheden
 • juist minder toegankelijk onderwijs

Vooral de angst dat technologie de rol van mensen of menselijke taken zal overnemen door de inzet van robots en kunstmatige intelligentie is groot.

De schrijvers adviseren mensen niet te behandelen als robots, en andersom technologie niet te zien als mensen. ”Technologie is niet iets dat zijn weg vindt en zelf op zoek gaat naar integratie in bestaande processen; de implementatie van technologie is nog altijd mensenwerk. Er moeten programma’s worden opgetuigd om mensen te leren omgaan met technologie, om ze te overtuigen wat de voor- en nadelen zijn, en ze te leren hoe ze zich tot elkaar komen te verhouden. In die zin blijft ook de menselijke maat bovenaan staan”.

Het hele rapport is hier te downloaden

Tijdens het project is ook een documentaire gemaakt genaamd ‘Leren Leren Leren’ waarin aan de hand van interviews met docenten, leerlingen, filosofen en experts de belangrijkste trends en vraagstukken op het gebied van leren in de toekomst zijn uitgewerkt.  Deze film is te zien op http://www.stt.nl.

← Ouder bericht Nieuwer bericht →Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published