Het nut van kennis over de verschillende generaties

Geplaatst door Birgit Klapper op

In onze maatschappij zijn er momenteel vijf generaties aan het werk. Deze generaties zijn allemaal opgegroeid in een bepaalde tijd en hierdoor ook gevormd. Dit heeft als resultaat dat het samenwerken tussen deze generaties soms prachtige resultaten op kan leveren, maar soms kan dit ook botsen.

Hetzelfde geldt in de opleidingswereld. Vijf generaties die allemaal in een andere tijd naar school zijn gegaan, (net wat) ander onderwijs genoten hebben en ook anders in hun huidige werk en opleiding staan. Voor organisaties die zich bezighouden met opleiden en onderwijs kan het erg interessant én nuttig zijn om meer van deze verschillende generaties te weten. Op deze manier kun je er als opleider ook rekening mee houden, en zo verschillende doelgroepen met je cursus of opleiding aanspreken.

Van babyboomer tot Gen Z

De definitie van een generatie is als volgt te vinden op bijvoorbeeld Wikipedia: een generatie is in sociologische betekenis een categorie mensen die in dezelfde periode (van bijvoorbeeld 15 jaar) geboren zijn (een geboortecohort) en te maken heeft met gemeenschappelijke eigenschappen die individuele verschillen kunnen domineren.

Let op, een generatie oftewel geboortecohort is dus niet hetzelfde als een leeftijdscohort. Met een leeftijdscohort bedoelen we een groep mensen van ongeveer dezelfde leeftijd, zoals bijvoorbeeld twintigers of senioren. De huidige twintigers vallen bijvoorbeeld onder twee generaties, sommigen zullen zich eerder onder de Millennials rekenen (de twintigers die nu ongeveer 25 jaar en ouder zijn) en sommigen zullen zich onder Gen Z rekenen (de jongere twintigers).

Millennials? Gen Z?

De verschillende generaties worden ieder met een eigen term aangeduid. Bovendien verschillen de benamingen nogal eens en daarnaast lijken de tijdsaanduidingen ook wel eens te verschillen. Wat belangrijker is dan de tijdsaanduidingen, zijn de kenmerken die bij een bepaalde generatie horen. In de huidige maatschappij zijn de volgende generaties aan het werk:

  • Baby boomers: 1940 - 1960
  • Generatie X: 1960 – 1970
  • De patatgeneratie: 1970- 1985
  • Gereratie Y / Millennials: 1985 – 2000
  • Gen Z: Vanaf ongeveer 1995

De baby boomers worden soms ook wel de protestgeneratie genoemd. Deze generatie ging aan het werk in de periode na de oorlog, in een tijd van enorme welvaartsstijging, kende weinig armoede of werkloosheid. Deze generatie is opgegroeid in een tijd van protesten tegen de gevestigde moraal, tegen verzuiling en voor zelfontplooiing. In de huidige maatschappij zijn zij degenen die langer moeten doorwerken dan ze lang gedacht hadden, die veel levenservaring meenemen maar die zich ook kunnen inleven in jongeren die graag zaken willen vernieuwen of veranderen.

Generatie X was de generatie die te dealen had met de resultaten van de baby boomers. Zij kampten met veel werkloosheid, en experimenteerden tegelijk met verschillende nieuwe levensstijlen, zoals de vrouw die niet meer vanuit huis hoeft te trouwen. Ook begon deze generatie met het parttime werken. De mensen in deze generatie zijn over het algemeen wel al hoger opgeleid dan de generatie ervoor. Verder zijn ze praktisch, zelfredzaam, gericht op samenwerken, en vele leiders van nu zijn mensen uit deze generatie.

De patatgeneratie, soms ook wel de pragmatische generatie genoemd, is een generatie die het vooral belangrijk vindt om jezelf te kunnen zijn. Zelfontplooiing en geluk staan centraal. Zij willen op de werkvloer de zaken graag sneller laten verlopen en efficiënter maken, maar hebben hierbij het gevoel hierin tegengehouden te worden door oudere generaties. Zij zijn de generatie die ook voor het eerst echt te maken hebben gekregen met zaken als keuzestress. Alle mogelijkheden liggen open, maar daardoor wordt het moeilijker om te kiezen. Deze generatie lijkt dan ook va(a)k(er) van baan te wisselen.

De Millenials, oftewel Generatie Y, valt onder de generatie die vaak gezien worden als verwend, vertroeteld, zwak maar met een blakend zelfvertrouwen. Deze generatie is opgegroeid met de ontwikkeling van technische mogelijkheden, groeiden op met computers en toetsenborden en zijn tijdens het opgroeien bekend geraakt met zaken zoals mobieltjes, internet en social media. Echter weten zij ook nog hoe het zonder deze mogelijkheden was. Ze zijn opgegroeid in tijden van oorlog, een kleiner wordende wereld en zochten hun eerste baan tijdens de crisis. Op de werkvloer zijn ze open en direct, hebben niks met gezag en zijn kritisch.

Als laatste is er Generatie Z. De uitleg over deze generatie bewaar ik voor de volgende blog.

Volgende keer!

In de volgende blog vertel ik jullie waarom het van belang is, voor ieder in de onderwijs- en opleidingswereld, om meer te weten over deze verschillende generaties, maar bovenal ook over Gen Z, de jongste generatie, een generatie die veel invloed zal gaan uitoefenen op de huidige opleidingswereld. Sommigen verwachten dat zij de nieuwe mogelijkheden tot leren en opleiden zullen gaan bepalen!

Nu al meer weten? Schrijf je hier in voor de themasessie over Gen Z!

← Ouder bericht Nieuwer bericht →Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published