Blog: Een leven lang leren

Geplaatst door Birgit Klapper op

Door: Anoeska Vellekoop

Het nieuwe jaar is alweer begonnen, hallo 2019! Veel mensen hebben nieuwe voornemens, zoals gezonder eten, meer bewegen of stoppen met roken. Ook hoor ik genoeg verhalen van mensen die zich dit jaar weer extra willen ontwikkelen op werkgebied, die een nieuwe cursus willen volgen of misschien wel op zoek gaan naar een nieuwe baan. Hoe zit dat bij jou?

Als je dit als voornemen hebt, ben je niet de enige. In 2016 heeft het CBS een rapport uitgebracht met het thema ‘Een leven lang leren’. Hierin is te vinden dat Nederland relatief hoog scoort in vergelijking met andere EU-lidstaten als het gaat om deelname aan ‘een leven lang leren’. De belangrijkste redenen om iets nieuws te leren, zijn om het eigen werk te kunnen verbeteren, of om carrièremogelijkheden te verbeteren. Natuurlijk zijn er ook andere redenen om iets nieuws te gaan leren. Zo heb ik zelf ook wel eens een cursus Spaans gevolgd, omdat ik weer iets nieuws wilde leren, om mezelf te blijven ontwikkelen, maar ook omdat ik een mooie reis naar Peru op de planning had staan. 

Zo volgden in 2014 maar liefst 1,6 miljoen mensen in Nederland een cursus of opleiding, dus bijna 18% van de 25- en 65-jarigen. In de EU ligt alleen in Frankrijk, Denemarken, Finland en Zweden dit percentage nog hoger. In Denemarken loopt dit zelfs op tot 32%! Wel moeten we er hierbij rekening mee houden dat het onderwijssysteem in Denemarken anders is dan dat in Nederland, waardoor Denen op latere leeftijd nog initieel onderwijs volgen. Ook dit heb ik zelf kunnen ondervinden. Toen ik 19 was studeerde ik voor drie maanden aan een Deense lerarenopleiding. Met mijn 19 jaar was ik daar opvallend jong, het merendeel van de studenten was een stuk ouder, zo tussen de 20 en 30 jaar oud.

Het aandeel van mensen dat deelneemt aan een leven lang leren groeit en groeit. Zo stond in het rapport uit 2014 dat de deelname hieraan tussen 2004 en 2014 gegroeid is van 16,4 naar 17,8%. En zo vond ik in het recent artikel van Onderwijs in Cijfers uit 2018 dat al 1,7 miljoen mensen in Nederland een cursus of opleiding volgden. In 2014 was dit nog een aantal van 1,6 miljoen mensen. Het aantal was dus weer gestegen.

In het artikel van het CBS zijn nog een aantal interessante feitjes te vinden.

  • Zo nemen hoogopgeleiden relatief meer deel aan een leven lang leren dan laagopgeleiden. Dit kan verklaard worden door het feit dat hoogopgeleiden vaak in werkvelden werken waar veel veranderingen plaatsvinden, waardoor ze zich steeds weer moeten bijscholen.
  • Verder nemen autochtonen en allochtonen relatief even vaak deel aan een leven lang leren. Wel verschillen de redenen; zo volgen veel (niet-westerse) allochtonen bijv. een inburgeringscursus.
  • Ondanks dat je zou denken dat werklozen eerder een cursus zouden volgen dan werkzame bevolking, omdat een cursus de kans kan vergroten dat je weer werk vindt, is toch gebleken dat het aandeel van werklozen dat een cursus volgt, kleiner is dan personen uit de werkzame bevolking.
  • Verder verschilt het per sector hoe vaak er een cursus of opleiding gevolgd wordt. Zo volgen medisch specialisten, mensen uit het onderwijs, uit de financiële sector of uit de overheid deze het vaakst. Deelname aan een leven lang leren vindt in de landbouwsector juist het minste plaats.

Vooral de korte opleidingen worden gevolgd om het eigen werk of carrièremogelijkheden te verbeteren. Wanneer men voor een langere opleiding kiest, is dit vaak om een carrièreswitch te kunnen bewerkstelligen.

Dus… ga jij nog een cursus volgen dit jaar?

 

Bronnen:

CBS (2016): Een leven lang leren in Nederland: een overzicht. Gevonden op 4 januari 2019, op https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/07/een-leven-lang-leren-in-nederland-een-overzicht

Onderwijs in cijfers (2018): Leven lang leren – stand van zaken. Gevonden op 4 januari 2019, op https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt/leven-lang-leren-stand-van-zaken

 

 

← Ouder bericht Nieuwer bericht →Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published