Het belang van vroegsignalering van autisme: LOL-cursussen ASS in wetenschappelijke publicatie

Geplaatst door Birgit Klapper op

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat een vroege signalering van kenmerken van autisme eraan zou kunnen bijdragen dat kinderen met autisme beter leren om met hun beperkingen om te gaan. Hoe eerder autisme wordt gedetecteerd, hoe meer de effecten op de lange termijn, evenals de behandeluitkomsten, verbeterd kunnen worden (Filipek et al., 1999; Cox et al., 1999, Zwaigenbaum et al., 2015a).

Dit zou voor sommige kinderen dus kunnen betekenen dat een eerdere signalering ertoe leidt dat, wanneer ze eerder kunnen leren hoe ze met hun beperking om kunnen gaan, deze kinderen ook makkelijker mee kunnen komen in het onderwijs. Sommige studies hebben al een effect op de langere termijn aangetoond bij vroegtijdige interventies (Estes et al., 2015Pickles et al., 2016 ). Het zou dus positief kunnen zijn voor kinderen als de diagnose op eerdere leeftijd gesteld kan worden. 

Uit een ledenenquête van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, gehouden in 2008, blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen een ASS diagnose krijgen rond het zevende levensjaar ligt, en dat terwijl het eerste vermoeden van ASS op een leeftijd van 5,3 jaar naar voren komt (Gezondheidsraad, 2009). Dit zou dus vlotter kunnen.

Om te beantwoorden aan deze behoefte is de werkgroep ‘Transities in het onderwijs; meer weten en beter handelen’ opgezet. Deze werkgroep is een onderdeel van de Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut en uitgevoerd door Sarr Expertisecentrum Autisme afdeling jeugd (onderdeel van Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie). In deze werkgroep zijn online educatiemodules ontwikkeld voor jeugdartsen, docenten en ouders, welke onder andere gericht zijn op het verbeteren van vroegsignalering van autisme.

Binnen deze projectgroep richt men zich op ouders, docenten én Jeugdgezondheidszorg (JGZ)- medewerkers, omdat deze groepen een belangrijke rol spelen bij de vroege signalering van autismeUit cijfers van de Gezondheidsraad (2009) bleek namelijk ook dat professionals in de jeugdzorg over het algemeen nog weinig kennis hebben van ASS en over weinig geschikte instrumenten beschikken om een eventueel vermoeden te toetsen. Met het oog hierop zijn onder meer, in samenwerking met Learning Connected en Study2Go, een e-learning en twee live online cursussen ontworpen voor JGZ-medewerkers en leerkrachten in het basisonderwijs, namelijk:  

Deze cursussen zijn nu ook genoemd in recent gepubliceerd een wetenschappelijke artikel van Pijl et al. (2017) over de vroegsignalering van ASS en het effect hiervan. In het artikel wordt benoemd hoe belangrijk het is voor de vroegsignalering van ASS dat kennis beschikbaar en toegankelijk is voor zorgprofessionals. E-health (Electronic health, zoals e-learning of LOL-cursussen) zou een rol kunnen spelen in het creëren van bewustzijn van ASS en bovendien in het up-to-date houden van kennis over ASS.

In het artikel wordt omschreven hoe professionals in de e-learning kunnen leren over de vroege signalen van ASS, hoe de LOL-cursussen ruimte bieden voor het behandelen van case studies en dat professionals tijdens de LOL-cursussen live online ondersteuning krijgen van een expert op het gebied van ASS.

‘Also, e-learning and live online learning (LoL) modules are being developed. The e-learning module teaches professionals about the early signs of ASD, whereas the LoL module involves the discussion of specific case studies of the professionals themselves in a virtual online classroom and with the support of an experienced clinician (Oosterling et al., 2016Van’t Hof et al., 2017).’

Nieuwsgierig naar het hele artikel? Je kunt de publicatie hier lezen.

Wil je meer weten over de cursussen? Klik dan hier, bekijk de website van Study2Go of neem contact met ons op via: +31 (0)20 244 15 62 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 18.00) of contact@study2go.nl.

Referenties:

Cox, A., Klein, K., Charman, T., Baird, G., Baron-Cohen, S., Swettenham, J.,. . . Wheelwright, S. (1999). Autism Spectrum Disorders at 20 and 42 Months of Age: Stability of Clinical and ADI-R Diagnosis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(5), 719-732.

Estes A, Munson J, Rogers SJ, et al. (2015). Long-term outcomes of early intervention in 6-year-old children with autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 54: 580–587.

Filipek, P. A., Accardo, P. J., Baranek, G. T., Cook Jr, E. H., Dawson, G., Gordon, B.,. . . Volkmar, F. R. (1999). The Screening and Diagnosis of Autistic Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(6),439-484.

Pijl, M. K. J., Buitelaar, J. K., De Korte, M. W. P., Rommelse, N. N. J., Oosterling, I. J. (2017). Sustainability of an early detection program for autism spectrum disorder over the course of 8 years. Autism, Radboud University Medical: 1-7.

Gezondheidsraad. (2009). Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Den Haag: Gezondheidsraad.

Pickles A, Le Couteur A, Leadbitter K, et al. (2016) Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): long-term follow-up of a randomised controlled trial. The Lancet 375: 2152–2160.

Zwaigenbaum L, Bauman ML, Choueiri R, et al. (2015a) Early intervention for children with autism spectrum disorder under 3 years of age: recommendations for practice and research. Pediatrics 136(Suppl. 1): S60–S81.

← Ouder bericht Nieuwer bericht →