Het belang van vroegsignalering van autisme in de klas

Geplaatst door Anoeska Vellekoop op

Door: Anoeska Vellekoop. In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor autisme, waaronder voor autisme in het onderwijs. In het huidige passend onderwijs wordt ervan uitgegaan dat elk kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdient, waarmee wordt bedoeld dat onderwijs leerlingen uitdaagt, uitgaat van de mogelijkheden en rekening houdt met de beperkingen van elk kind (passendonderwijs.nl, z.d.). Bovendien gaan kinderen, als het kan, naar het regulier onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het beste op hun plek zijn.

In de praktijk werkt dit niet altijd zo. Uit de nieuwste cijfers van het Nederlands Autisme Register (NAR) blijkt namelijk dat 7 procent van de kinderen en jongeren onder de 16 jaar helemaal geen onderwijs volgt. Ook blijkt uit de cijfers dat 63 procent van de ouders van kinderen met autisme in 2016 om hulp vroeg op het gebied van onderwijs. Bijna de helft van deze ouders kreeg hier geen of maar gedeeltelijk antwoord op. De gebreken vanuit het onderwijs hierin hebben waarschijnlijk te maken met het feit dat gevraagde ondersteuning soms te duur is, of niet beschikbaar. (Nederlandse Vereniging voor Autisme, 2018)

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat een vroege signalering van kenmerken van autisme eraan zou kunnen bijdragen dat kinderen met autisme beter leren om met hun beperkingen om te gaan. Hoe eerder autisme wordt gedetecteerd, hoe meer de effecten op de lange termijn en de behandeluitkomsten verbeterd kunnen worden (Filipek et al., 1999; Cox et al., 1999). Dit zou voor sommige kinderen dus kunnen betekenen dat een eerdere signalering ertoe leidt dat de kinderen, wanneer ze eerder kunnen leren hoe ze met hun beperking om kunnen gaan, ook makkelijker mee kunnen komen in het regulier onderwijs. Uit een ledenenquête van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, gehouden in 2008, blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen een ASS diagnose krijgen rond het zevende levensjaar ligt, en dat terwijl het eerste vermoeden van ASS op een leeftijd van 5,3 jaar naar voren komt (Gezondheidsraad, 2009). Het zou dus positief kunnen zijn voor kinderen, maar ook voor het onderwijs, als de diagnose op eerdere leeftijd gesteld kan worden. 

Wij zien al langer het belang van het opleiden van docenten rondom de vroegsignalering en het omgaan met autisme in de klas; om die reden hebben de experts van Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie verschillende cursussen ontwikkeld. Vanuit deze vraag zijn de cursussen Basiskennis en signalering ASS voor leerkrachten in het basisonderwijs’ en ‘Omgaan met ASS in de klas’ ontworpen. In de e-learning ‘Basiskennis en signalering ASS voor leerkrachten in het basisonderwijs’ leert een leerkracht om signalen te herkennen die zouden kunnen wijzen op een autisme spectrum stoornis. In de aanvullende Live Online training ‘Omgaan met autisme in de klas’ leert de leerkracht vervolgens hoe hij of zij met kinderen met autisme in de klas om kan gaan. Er is voldoende ruimte voor het bespreken van casussen en voor het uitwisselen van tips om het onderwijs op een juiste wijze in te kunnen richten, met aandacht voor het kind met autisme, maar óók voor de andere leerlingen.

 

Bronnen

Nederlandse Vereniging voor Autisme. (2017). Nieuwe cijfers over autisme in Nederland. Geraadpleegd op http://www.autisme.nl/autisme-nieuws/december-2017/nieuwe-cijfers-over-autisme-in-nederland.aspx

Filipek, P. A., Accardo, P. J., Baranek, G. T., Cook Jr, E. H., Dawson, G., Gordon, B.,. . .Volkmar, F. R. (1999). The Screening and Diagnosis of Autistic Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(6), 439-484.

Cox, A., Klein, K., Charman, T., Baird, G., Baron-Cohen, S., Swettenham, J.,. . . Wheelwright, S. (1999). Autism Spectrum Disorders at 20 and 42 Months of Age: Stability of Clinical and ADI-R Diagnosis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(5), 719-732.

Gezondheidsraad. (2009). Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Den Haag: Gezondheidsraad.

← Ouder bericht Nieuwer bericht →