Het belang van een ASS-diagnose op jonge leeftijd: CJG artsen volgen cursus vroegsignalering

Geplaatst door Anoeska Vellekoop op

Door: Anoeska Vellekoop. Van 31 maart tot en met 7 april 2018 vindt de nationale autismeweek plaats. Het thema van de autismeweek is dit jaar ‘luisteren naar autisme’. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) schrijft op hun website dat het thema op verschillende manieren uitgelegd kan worden. Een van de manieren hiervan is dat 'luisteren naar autisme' belangrijk is wanneer iemand zélf de diagnose heeft omdat kennis over autisme hem of haar kan helpen met zijn beperking om te gaan (NVA, 2018). Op de website van de NVA (2018) staat: Vaak is er dan (bij het hebben van autisme, red.) immers sprake van een unieke mix van sterke en wat minder sterke eigenschappen. Als een persoon met autisme die goed kent - en er rekening mee houdt - kan dit zijn of haar leven aangenamer en rijker maken.’

Het is helaas niet vanzelfsprekend dat elke persoon met autisme zijn sterke en minder sterke eigenschappen goed kent. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat een vroege signalering van autisme hieraan bij kan dragen. Een vroege signalering verbetert de effecten op de lange termijn en zorgt voor betere behandeluitkomsten (Filipek, 1999; Cox et al., 1999). In andere woorden, wanneer er op vroege leeftijd autisme spectrum stoornis wordt gediagnosticeerd, leert een kind, maar ook zijn of haar omgeving, om hier beter mee om te gaan.

Een van de projectgroepen van de Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut is de werkgroep ‘Transities in het onderwijs; meer weten en beter handelen’. In deze projectgroep, uitgevoerd door Sarr Expertisecentrum Autisme afdeling jeugd (onderdeel van Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie), worden online educatiemodules ontwikkeld voor jeugdartsen, docenten en ouders. Deze modules zijn onder andere gericht op het verbeteren van vroegsignalering van autisme.

Binnen deze projectgroep richt men zich op ouders, docenten én jeugdartsen, omdat deze groepen een belangrijke rol spelen bij de vroege signalering van autisme (lees ook het artikel het belang van vroegsignalering van autisme in de klas). Met het oog op deze groepen is onder meer een live online cursus ontworpen voor CJG jeugdartsen, namelijk een cursus die zich richt op signalering van een autismespectrumstoornis bij 4- tot 6-jarigen. Uit cijfers van de Gezondheidsraad (2009) bleek namelijk dat professionals in de jeugdzorg over het algemeen nog weinig kennis hebben van ASS en over weinig geschikte instrumenten beschikken om een eventueel vermoeden te toetsen. De cursus is ontworpen met het doel om hier verandering in te brengen.

In het jaar 2016 hebben 96 jeugdartsen van het CJG-Rijnmond live en online deze cursus gevolgd. Onze eigen evaluaties laten zien dat de CJG artsen enthousiast zijn. Er wordt nu een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de live online cursus op de kennis over autisme en competentiebeleving van de jeugdartsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onder andere Maarten van ’t Hof, promovendus bij het SARR expertisecentrum Autisme en bij de Parnassia Groep. De officiële onderzoeksresultaten zijn op dit moment nog niet bekend, maar houd onze website hiervoor in de gaten!

Op basis van deze cursus voor CJG-artsen is een cursus ontworpen voor professionals in de JGZ. Werk jij in de JGZ en zou je zelf meer willen leren over autisme? In de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de vroege signalering van autisme, maar bijvoorbeeld ook aan hoe je hierover het beste met ouders kunt communiceren. In de cursus is voldoende ruimte voor het bespreken van casussen met je trainer en mede-cursisten. Klik hier om deze cursus te bekijken!

 

Bronnen

Nederlandse Vereniging voor Autisme. (2018). Thema autismeweek 2018 luisteren naar autisme. Geraadpleegd op: http://www.autisme.nl/autisme-nieuws/februari-2018/thema-autismeweek-2018-luisteren-naar-autisme.aspx

Filipek, P. A., Accardo, P. J., Baranek, G. T., Cook Jr, E. H., Dawson, G., Gordon, B.,. . . Volkmar, F. R. (1999). The Screening and Diagnosis of Autistic Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(6),439-484.

Cox, A., Klein, K., Charman, T., Baird, G., Baron-Cohen, S., Swettenham, J.,. . . Wheelwright, S. (1999). Autism Spectrum Disorders at 20 and 42 Months of Age: Stability of Clinical and ADI-R Diagnosis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(5), 719-732.

Gezondheidsraad. (2009). Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Den Haag: Gezondheidsraad.

← Ouder bericht Nieuwer bericht →