De rol van jeugdgezondheidszorg professionals bij de vroegsignalering van autisme 

Sinds het nieuwe DSM-5 wordt er gesproken van een autismespectrumstoornis, ook wel ASS genoemd. Maar wat is het eigenlijk? 

Het antwoord op deze vraag is helemaal niet zo makkelijk. Het is een complex begrip. Het begrip omvat veel verschillende soorten stoornissen met verschillende kenmerken, en het betreft ontzettend veel verschillende soorten personen. Geen enkel kind, jongere of ouder met ASS is hetzelfde of vertoont hetzelfde gedrag. Het is dan ook niet zo gek dat er nog steeds veel mensen, wereldwijd, niet precies weten wat het inhoudt. Het is niet vanzelfsprekend dit of dat.

Maar kennis van autismespectrumstoornissen is eigenlijk wel heel belangrijk. En zeker als je regelmatig te maken hebt met  kinderen of jeugdigen. Signalen van ASS zijn vaak op jonge leeftijd al zichtbaar. En toch gebeurt het nog opvallend vaak dat het pas op veel latere leeftijd wordt onderkend. Zonde, want uit verschillende onderzoeken komt dat een vroegtijdige onderkenning van ASS, en dus daarmee het vroegtijdig inzetten van de juiste interventies, belangrijk is om het functioneren en de ontwikkeling op langere termijn te verbeteren. Je kunt de stoornis niet voorkomen, ook niet met een vroegtijdige onderkenning en interventie, maar je kunt problemen wel opheffen of verminderen. 

Als professional in de jeugdgezondheidszorg kun je hier veel voor betekenen. Over het algemeen is er zeer regelmatig contact met het kind en zien professional en kind elkaar regelmatig. Dit zijn de momenten waarop het kind zichzelf laat zien, laat horen, en dus het moment waarop je als professional alert moet zijn. Maar hier is kennis voor nodig. Waar moet ik dan op letten? Wat is een signaal van ASS?  En hoe kan ik dit het beste aanpakken? Want kennis is de basis, maar het toepassen is nog een stap verder. Misschien is het wel zo dat je er feeling voor moet krijgen. Het leren-met-de-tijd principe. Maar na signalering houdt het ook niet op. Dan begint het eigenlijk pas echt. Er moet wat op gang worden gezet, eerste acties moeten door jou als professional worden ondernomen. Hoe pak je dit aan?

De cursus “(Vroeg)signalering van autisme in de JGZ” biedt jou als professional de kans om deze vraag in de toekomst niet meer te hoeven stellen. Het biedt jou verschillende handvatten om in een dergelijke situatie  zo snel mogelijk te kunnen handelen, op de meest effectieve en beste manier voor het kind. Het oefenen met casussen uit de praktijk, samen met andere JGZ-professionals, en uitwisselen van ervaringen en tips zorgen ervoor dat jouw kennis en vaardigheden op het gebied van signaleren van ASS en eerste handelen wordt vergroot. Door deze investering in jezelf, investeer je tegelijkertijd in betere ontwikkelingsuitkomsten voor kinderen en jongeren met ASS. Want onderzoek heeft laten zien dat de educatie van professionals een positief effect heeft op de vroeg signalering van ASS.